Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej w powiecie świdnickim odbędą się w dniu 13 października 2015 r. o godzinie 16:00 w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Szkolnej 1 w Świdniku.
W planie uroczystości przewidziano ślubowanie nauczyciela, który od września  br. otrzymał awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz wręczenie nagród starosty świdnickiego Dariusza Kołodziejczyka dla dyrektorów oraz zasłużonych nauczycieli, a także nagród dyrektorów szkół dla nauczycieli.
W drugiej części uroczystości nastąpi wręczenie przez wojewodę lubelskiego Wojciecha Wilka odznaczeń państwowych  za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej  oraz za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków, wynikających z pracy zawodowej.
Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostaną:
Wojciech Borkowski
Zenon Dec
Roman Hrynkiewicz
Kazimierz Sidor
Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostaną:
Wacław Szuryga

Leszek Wytrzyszczewski
Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczony zostanie:
Dariusz Kołodziejczyk
Złotym medalem za długoletnią służbę odznaczeni zostaną:
Waldemar Bialowąs
Leszek Czechowski
Jan Nowicki
Danuta Wrzołek
Brązowym medalem za długoletnią służbę odznaczony zostanie:
Tomasz Śliwiński

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2015/10/fot.2-1024x680.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2015/10/fot.2-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIEDUKACJADZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ JUŻ 13 PAŹDZIERNIKA
Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej w powiecie świdnickim odbędą się w dniu 13 października 2015 r. o godzinie 16:00 w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Szkolnej 1 w Świdniku. W planie uroczystości przewidziano ślubowanie nauczyciela, który od września  br. otrzymał awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz wręczenie nagród starosty...