Wellasbestdach-233-3354_IMGOd 2 do 27 listopada można składać wnioski o dofinansowanie kosztów usuwania azbestu. Szwajcarsko – Polski Program współpracy pozwoli na wsparcie finansowe nawet w 100 % kosztów.

Projekt „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” daje możliwość przeprowadzenia w przyszłym roku pełnej realizacji prac polegających na usuwaniu odpadów i wyrobów zawierających azbest na terenie całego województwa lubelskiego, z terminem realizacji do końca września 2016 r.

Wartość budżetu na realizację projektu wynosi 45 229 083 PLN.

O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa z terenu gminy, która przystąpiła do projektu, a także: jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego (gmina lub powiat), które przystąpiły do projektu.

Osoby fizyczne (100% dofinansowania),

Wspólnoty mieszkaniowe (100% dofinansowania),

Jednostki samorządu terytorialnego (85% dofinansowania),

Spółdzielnie mieszkaniowe (30% dofinansowania).

Prace obejmować będą głównie działania związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Ze względu na to, że największa koncentracja wyrobów zawierających azbest występuje na terenach wiejskich, przewiduje się, że to ich mieszkańcy będą głównymi odbiorcami pomocy w ramach Projektu.
Nabór wniosków już dniach od 2 do 27 listopada 2015 r. Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać w odpowiednich Urzędach Gmin, na ich stronach internetowych oraz na stronie internetowej: www.azbest.lubelskie.pl

 

 

D.C.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2015/10/Wellasbestdach-233-3354_IMG-1024x768.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2015/10/Wellasbestdach-233-3354_IMG-300x300.jpgD.C.AKTUALNOŚCIAzbest,Szwajcarsko-Polski program Współpracy
Od 2 do 27 listopada można składać wnioski o dofinansowanie kosztów usuwania azbestu. Szwajcarsko – Polski Program współpracy pozwoli na wsparcie finansowe nawet w 100 % kosztów. Projekt „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania' daje możliwość przeprowadzenia...