kiermasz1Celem działania Warsztatów Terapii Zajęciowej jest rehabilitacja społeczna i zawodowa zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Jednym ze sposobów takiej terapii są zajęcia rękodzieła artystycznego. Wyniki rehabilitacji w postaci prac podopiecznych WTZ z Mełgwi oraz POW „ Stacja Świdnik II” można było zobaczyć, a nawet kupić podczas świątecznego kiermaszu, który odbył się dzisiaj w murach Starostwa Powiatowego w Świdniku.

– Prace zostały wykonane przez uczniów naszego ośrodka, przy współudziale instruktorów. Na początku robiliśmy razem zakupy i planowaliśmy to, co ma z nich powstać. Dzisiaj można podziwiać efekty pracy, ale tez wspomóc placówkę. Środki pozyskane ze sprzedaży przeznaczymy na rehabilitacje społeczną naszych podopiecznych- wyjaśnia Katarzyna Uhruska, pracownik socjalny WTZ w Mełgwi.

WTZ przygotowują podopiecznych do podjęcia pracy zawodowej. W Mełgwi zajęcia temu poświęcone odbywają się w 6 pracowniach- Są to pracownie min. gospodarstwa domowego, krawieco- kaletnicza, technik różnych, artystyczna czy komputerowa. Wybierając pracownię podopieczni kierują się swoimi zainteresowaniami- Marzena Kamińska, instruktor terapii zajęciowej.

kiermasz2Swoje prace prezentowali także podopieczni POW „ Stacja Świdnik II”- Są to prace uczestników Ośrodka Wsparcia, stroiki, kartki świąteczne, pisanki, wszystko związane ze świętami. Środki pozyskane ze sprzedaży przeznaczymy na wyjazdy uczestników placówki- wyjaśniła Ewa Pulikowska.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Ośrodku Wsparcia mogą skorzystać z zajęć w pracowniach: technik różnych, artystycznej, komputerowo – poligraficznej, gospodarstwa domowego oraz sali doświadczania świata.
W skład Zespołu Wspierająco – Rehabilitacyjnego wchodzą terapeuci, opiekunowie oraz psycholog, jest możliwość uzyskania konsultacji lekarza psychiatry. Do tej pory z oferty ośrodka skorzystało i uczestniczy w zajęciach około czterdzieści osób. Zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz grupowo, są dostosowane do potrzeb, możliwości, zdolności i zainteresowań każdego uczestnika.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/03/kiermasz-1001x1024.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/03/kiermasz-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIKULTURA I ROZRYWKAkiermasz świąteczny,POW „ Stacja Świdnik II”,Starostwo Powiatowe w Świdniku,WTZ w Mełgwi
Celem działania Warsztatów Terapii Zajęciowej jest rehabilitacja społeczna i zawodowa zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Jednym ze sposobów takiej terapii są zajęcia rękodzieła artystycznego. Wyniki rehabilitacji w postaci prac podopiecznych WTZ z Mełgwi oraz POW „ Stacja Świdnik...