Od kilku lat budżet państwa może fundować nianiom ochronę ubezpieczeniową – w tym składki na emeryturę i bezpłatną opiekę zdrowotną. Nadal jednak niewiele opiekunek z tego korzysta.

W województwie lubelskim jest 175 opiekunek, zgłoszonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na tzw. umowie uaktywniającej. Jest to specjalna umowa zawierana przez rodziców z nianią. Umożliwia zgłoszenie opiekunki w ZUS. Dzięki temu do określonej kwoty budżet państwa opłaca składki na emeryturę niani, zapewnia jej ochronę w razie wypadku przy pracy i umożliwia korzystanie za darmo z opieki lekarzy.

Najwięcej legalnych niań pracuje w dużych miastach: Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie. W naszym województwie prym wiedzie miasto Lublin wraz z powiatem lubelskim i świdnickim (są to zgłoszenia dokonywane w ZUS w Lublinie). W lutym było w nich 78 zarejestrowanych opiekunek. Drugi w kolejności jest Zamość z powiatem zamojskim, gdzie pracuje 18 niań. Natomiast 11 opiekunek zgłosiło się do ubezpieczeń w powiecie łukowskim.

Z opcji składek finansowanych przez ZUS może skorzystać niania, która opiekuje się dzieckiem w wieku od 20 tygodni do trzech lat. Jeśli wynagrodzenie opiekunki nie przekracza minimalnej pensji (w 2016 roku to 1850 zł), to składki na obowiązkowe ubezpieczenia w całości funduje budżet państwa. Szczegółowe informacje na temat tego rozwiązania są na stronie www.zus.pl/nianie.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/03/niania.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/03/niania.jpgredAKTUALNOŚCIubezpieczenia dla niań,ZUS
Od kilku lat budżet państwa może fundować nianiom ochronę ubezpieczeniową – w tym składki na emeryturę i bezpłatną opiekę zdrowotną. Nadal jednak niewiele opiekunek z tego korzysta. W województwie lubelskim jest 175 opiekunek, zgłoszonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na tzw. umowie uaktywniającej. Jest to specjalna umowa zawierana przez rodziców z...