DSC_9228Dziś w Świdniku dobyło się VIII posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku. W spotkaniu wzięli udział Starosta Świdnicki Dariusz Kołodziejczyk, Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego Leszek Czechowski, Zastępca Wójta Gminy Trawniki Daniel Baj, dyrekcja SP ZOZu, przedstawiciele środowisk lekarskich oraz przedstawiciele związków zawodowych. Tematem spotkania było podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania z wykonania Rocznego Planu Finansowego z Planem Inwestycyjnym SP ZOZ w Świdniku za 2015 rok. Uchwały w sprawie Rocznego Planu Finansowego na 2016 rok., w sprawie Rocznego Planu Inwestycyjnego na rok bieżący. Podjęto również uchwały w sprawie sprzedaży, wynajmu i dzierżawienia ruchomych środków trwałych za IV kwartał 2015 roku, oraz uchwałę w sprawie zakupu i przyjęcia darowizny aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia za IV kwartał 2015 roku. Przedstawiono opinię Rady Społecznej SP ZOZ w Świdniku w sprawie podziału zysku netto wygenerowanego w roku ubiegłym. Omówione zostały efekty ekonomiczne i dalsze działania restrukturyzacyjne w SP ZOZ w zakresie: outsorcingu usług higieny szpitalnej oraz w zakresie usług laboratoryjnych.DSC_9238

WTRAKTUALNOŚCICzłonek Zarządu Powiatu Świdnickiego,Daniel Baj,Dariusz Kołodziejczyk,Leszek Czechowski,Rada Społeczna,SP ZOZ w Świdniku,Starosta Świdnicki
Dziś w Świdniku dobyło się VIII posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku. W spotkaniu wzięli udział Starosta Świdnicki Dariusz Kołodziejczyk, Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego Leszek Czechowski, Zastępca Wójta Gminy Trawniki Daniel Baj, dyrekcja SP ZOZu, przedstawiciele środowisk lekarskich oraz przedstawiciele związków zawodowych. Tematem spotkania było...