indeks (3)Czym jest autyzm? Jakie mogą być jego przyczyny i jak wygląda życie osoby zmagającej się z tym schorzeniem oraz jej rodzinie? – to tylko niektóre z zagadnień, jakie podejmowane były na wczorajszej konferencji p.n.„Życie z autyzmem”.

Wczoraj w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lublinie odbyła się Konferencja Naukowo – Szkoleniowa z cyklu Nauczanie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wyzwaniem dla współczesnej edukacji: „Życie z autyzmem”.

Gości witał dr inż. Henryk Łucjan, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. Byli wśród nich dyrektorzy i wicedyrektorzy instytucji i placówek szkolno-wychowawczych, pedagodzy, psychologowie, studenci oraz rodzice.

– To piękny, ale bardzo trudny temat, bo świadomość tego czym jest zespół Aspergera wydaje się wciąż za mała. Ważne by zapewnić tym ludziom jak najlepsze warunki życia, rozwoju i rehabilitacji. Staramy się by nasze dwa Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w Świdniku i w Kozicach Dolnych, które zajmują się osobami z niepełnosprawnością, w tym z autyzmem, takie warunki spełniały – mówił Waldemar Białowąs, wicestarosta świdnicki.

indeks (4)Jak podaje definicja, autyzm dziecięcy poddaje się różnym formom leczenia, które mogą istotnie poprawić funkcjonowanie chorych, ale nie jest w pełni uleczalny.

Objawy tego złożonego zaburzenia rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzują się zakłóceniami zdolności komunikowania uczuć i budowania relacji interpersonalnych, zubożeniem i stereotypowością zachowań oraz trudnościami z integracją wrażeń.

Objawy te są często mylone z brakiem wychowania, a rodzice są obwiniani przez otoczenie.

Autyzm najbardziej widać w interakcji, w próbie bycia w relacji. To niepełnosprawność niezwykle dokuczliwa. Również dla otoczenia tej osoby. Niestety, jeśli chodzi o woj. lubelskie, mamy tendencję wzrostową zachorowań – mówił Wojciech Otrębski, kierownik Katedry Psychologii Rehabilitacji KUL

Jak zreferował prof. KUL, badania pokazują, że w przypadku 70 % rodzin, niepełnosprawność wpływa na długotrwałe bezrobocie, najczęściej matki. Natomiast pozytywne jest to, że wśród badanych widoczne jest zadowolenie z współpracy ze specjalistami.

indeksGłówni organizatorzy wydarzenia to Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Starostwo Powiatowe w Świdniku oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku.

Patronat honorowy objął wicestarosta świdnicki Waldemar Białowąs, a także Rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop, Lubelski Kurator Oświaty mgr Teresa Misiuk oraz Paweł Nakonieczny Członek Zarządu Województwa Lubelskiego.

O atrakcyjności tematu, już drugiego takiego spotkania, świadczyć mogła wypełniona po brzegi sala konferencyjna lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

O „Moim wychodzeniu z autyzmu” opowiedzieli Damian Mendel, Adam Saran i Paweł Zarychta – uczestnicy WTZ Teatroterapia oraz pedagog specjalny – mgr Maria Pietrusza-Budzyńska.

Warto zaznaczyć, że za oprawę stołów i okazale przygotowane przekąski dla gości spotkania odpowiadali uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku.indeks (8)

Tematy prelekcji podczas konferencji „Życie z autyzmem”:

Rola badań genetycznych w diagnostyce autyzmu”

dr hab. n. med. Janusz Kocki, prof. UM w Lublinie – Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej, UM Lublin

Specjalne potrzeby edukacyjne dziecka z ASD”

mgr Karolina Krzysztofik – doktorantka w IP KUL:

Architektoniczne projektowanie spersonalizowane dla osób ze spektrum autyzmu”

dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski – Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Politechnika Lubelska:

PECS czy urządzenia generujące mowę”

mgr inż. Paweł Prokop – doktorant WEiI Politechniki Lubelskiej:

Zespół Aspergera: uczeń- nauczyciel- rodzic”

mgr Bożena Czerwińska – doktorantka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej:

Moje wychodzenie z autyzmu”

Damian Mendel, Adam Saran, Paweł Zarychta – uczestnicy WTZ Teatroterapia oraz pedagog specjalny – mgr Maria Pietrusza-Budzyńska:

Prezentacja placówek kształcących dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego”

mgr Maria Wójcik-Baluk – dyrektor SOSW w Kozicach Dolnych:

Współorganizatorzy konferencji:

Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Wydział Budownictwa i Architektury oraz Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej;

Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;

Katedra Psychologii Rehabilitacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;

Komisja Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych Oddział PAN w Lublinie;

Komisja Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Lublinie

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/04/indeks-3.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/04/indeks-3-300x300.jpgD.C.AKTUALNOŚCIautyzm,Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny,Inkubator Przedsiębiorczości,konferencja,SOSW Kozice Dolne,SOSW Świdnik,Starostwo Powiatowe Swidnik,Życie bez Autyzmu
Czym jest autyzm? Jakie mogą być jego przyczyny i jak wygląda życie osoby zmagającej się z tym schorzeniem oraz jej rodzinie? – to tylko niektóre z zagadnień, jakie podejmowane były na wczorajszej konferencji p.n.„Życie z autyzmem”. Wczoraj w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lublinie odbyła się Konferencja Naukowo – Szkoleniowa z cyklu...