kasaOd dnia dzisiejszego można ubiegać się o wsparcie w ramach sztandarowego programu rządowego.

– Dziś do godziny 10.30 wpłynęło do nas kilkadziesiąt wniosków drogą elektroniczną i ponad 200 w formie papierowej. Nieustannie wpływają nowe. – informuje Andrzej Mańka, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku.

Punkty przyjmujące wnioski o świadczenia wychowawcze są przygotowane na szturm. Jednak Minister Rodziny apeluje, by nie składać dokumentów od razu pierwszego dnia, bo możemy to zrobić w ciągu trzech miesięcy. Składając wniosek do końca czerwca, świadczenie otrzymamy z wyrównaniem od kwietnia.

W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca, prawo do świadczenia przysługuje od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wypełniając wniosek należy podać dane osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym m.in.: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, adres oraz dane dzieci pozostających na utrzymaniu.

Województwo lubelskie ma 936 mln zł na realizacje programu w roku 2016. Szacuje się, że na jego terenie z programu skorzystać ma 225 tys. dzieci.
Gminy otrzymały w sumie ponad 4 mln zł na wdrożenie programu.

Natomiast w skali kraju ok. 2,7 mln rodzin ma złożyć wniosek o 500 zł.

Przypomnijmy. Nieopodatkowane 500 zł miesięcznie przysługuje wszystkim rodzicom na drugie i kolejne dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia.

Jeśli dochód nie przekracza 800 zł na osobę lub 1200 zł w przypadku występowania u dziecka niepełnosprawności, rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko. Rodzice nie stracą praw do innych, dotychczas pobieranych świadczeń.

Świadczenie wychowawcze jest przyznawane na okres od 1 października do 30 września kolejnego roku. Pierwsze przyznane świadczenie będzie jednak ważne do końca września 2017 roku.

Gdzie złożyć wniosek?

Świdnik

MOPS i UM – w poniedziałki, w godz. 7.30-16.00, wtorki i środy, w godz. 7.30 – 15.30, czwartki, w godz. 10.00-18.00 oraz piątki, w godz. 7.30-15.30. Dokumenty mogą być składane także przez Internet.

W Świdniku uprawnionych do otrzymania wsparcia finansowego jest około 3,5 tys. dzieci.

Mełgiew

Ośrodek Pomocy Społecznej
Programem objętych będzie ponad 2 tys. rodzin.

Piaski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach

Aby usprawnić przyjmowanie wniosków, wprowadzone zostały dyżury poza typowymi godzinami pracy Ośrodka, tj:

od 01 kwietnia do 01 lipca 2016 r. w każdy poniedziałek OPS czynny jest w godzinach
od 800 do 1800 oraz w dniach 16 kwietnia 2016 r. i 30 kwietnia 2016 r. (tj. sobota) OPS będzie czynny w godzinach od 800 do 1400

Planowane jest również wyznaczenie innych miejsc niż Ośrodek Pomocy Społecznej, w których będą wydawane druki wniosków na świadczenie wychowawcze. Będą to szkoły i przedszkola na terenie Gminy Piaski.

Rybczewice

Urząd Gminy, pokój 8.

Trawniki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach

Wnioski można też przekazywać przez Internet za pomocą platformy emp@tia.mpips.gov.pl., portalu ePUAP, za pomocą stron internetowych banków krajowych lub platformy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PUE.

Przy składaniu wniosku elektronicznego trzeba posiadać tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/02/kasa.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/02/kasa-300x204.jpgD.C.AKTUALNOŚCI500 plus,500 zł,Andrzej Mańka,MOPS,Program 500 plus,Rządowy program,świadczenia wychowawcze,wnioski
Od dnia dzisiejszego można ubiegać się o wsparcie w ramach sztandarowego programu rządowego. - Dziś do godziny 10.30 wpłynęło do nas kilkadziesiąt wniosków drogą elektroniczną i ponad 200 w formie papierowej. Nieustannie wpływają nowe. – informuje Andrzej Mańka, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku. Punkty przyjmujące wnioski o świadczenia wychowawcze...