konw2Wczoraj starosta powiatu świdnickiego Dariusz Kołodziejczyk uczestniczył w Konwencie Powiatów Województwa Lubelskiego. Spotkanie miało miejsce w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Głównymi tematami nad którymi debatowano  były między innymi: Stan prac nad Regionalną Mapą Potrzeb Zdrowotnych. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019- informacje z zakresie bieżącej realizacji programu oraz plany dotyczące kolejnego naboru wniosków. Program przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych oraz Program likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed erozją. Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku bieżącym i plany na przyszłość.

Powiat Świdnicki

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/04/konwent.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/04/konwent-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIDariusz Kołodziejczyk,Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego
Wczoraj starosta powiatu świdnickiego Dariusz Kołodziejczyk uczestniczył w Konwencie Powiatów Województwa Lubelskiego. Spotkanie miało miejsce w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Głównymi tematami nad którymi debatowano  były między innymi: Stan prac nad Regionalną Mapą Potrzeb Zdrowotnych. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019- informacje z zakresie...