20160405_174542Dyrektor I Liceum, Wicestarosta Powiatu Świdnickiego i Prezes Portu Lotniczego Lublin zapraszają na wycieczkę po świdnickim lotnisku do miejsc niedostępnych pasażerom. Wycieczka jest organizowana dla kandydatów do klasy stewardów i dla wszystkich kandydatów do naszej szkoły.
Zbieramy się 21 czerwca (wtorek) pod sekretariatem ILO (parter szkoły) o godzinie 9.30.
Początek zwiedzania godzina 10.00

Warunkiem uczestnictwa jest telefoniczne zgłoszenie do piątku
(17 czerwca) do godziny 12.00. Przy zgłoszeniu należy podać swój numer PESEL i telefon kontaktowy. Konieczne jest także posiadanie ważnej legitymacji szkolnej.
Numer telefonu do sekretariatu ILO: 81 751 57 14 albo 507087816. Ilość miejsc jest ograniczona.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/06/20160405_174542-1024x614.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/06/20160405_174542-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIEDUKACJAI LO w Świdniku,klasa stewardess,Waldemar Białowąs,wycieczka do portu lotniczego
Dyrektor I Liceum, Wicestarosta Powiatu Świdnickiego i Prezes Portu Lotniczego Lublin zapraszają na wycieczkę po świdnickim lotnisku do miejsc niedostępnych pasażerom. Wycieczka jest organizowana dla kandydatów do klasy stewardów i dla wszystkich kandydatów do naszej szkoły. Zbieramy się 21 czerwca (wtorek) pod sekretariatem ILO (parter szkoły) o godzinie 9.30. Początek zwiedzania...