swidnikDziewiątego 2016 roku odbyła się konferencja, zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, podczas której nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia partnerskiego w sprawie utworzenia i funkcjonowania w powiecie świdnickim, hrubieszowskim, janowskim, krasnostawskim, kraśnickim, lubartowskim, lubelskim, opolskim, radzyńskim, i włodawskim PARTNERSTWA LOKALNEGO NA RZECZ PROMOCJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH  „PRZEDSIĘBIORCZY GIMNAZJALISTA NA RYNKU PRACY”.

Stronami Programu „Przedsiębiorczy Gimnazjalista na rynku pracy” zawartego w ramach porozumienia- Partnerstwo lokalne na rzecz promocji poradnictwa zawodowego, był powiat świdnicki, Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku oraz Gimnazjum Publiczne im. Polonii Francuskiej w Trawnikach, Gimnazjum Publiczne przy Zespole Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach, Gimnazjum nr 2 przy Zespole Szkół im. Heleny Babisz w Bystrzejowicach Pierwszych.  Porozumienie podpisał wicestarosta Waldemar Białowąs, Dyrektor PUP w Świdniku Marcin Troć oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół: Maziarz Renata, Agnieszka Wilkołek i Anna Zaborowska.

swidnik_2„Przedsiębiorczy gimnazjalista na rynku pracy realizowany w ramach programu regionalnego „Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich””, ma na celu promocję przedsiębiorczości w edukacji szkolnej poprzez wdrożenie Standardu prowadzenia usługi poradnictwa zawodowego wśród uczniów klas III gimnazjum. Jego głównym celem jest uświadomienie młodzieży i rodzicom znaczenia poradnictwa zawodowego, jako warunku aktywnego uczestnictwa w rynku pracy. W ramach programu uczniowie m.in. otrzymają pomoc w wyborze edukacyjno – zawodowym, poznają swoje mocne i słabe strony, predyspozycje zawodowe oraz źródła informacji o rynku pracy. Z kolei szkoły biorące udział w realizacji programu zaktualizują informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia oraz uaktualnią i wzbogacą bazę informacyjno – edukacyjną, dzięki publikacjom przekazanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Dodatkowo nauczyciele będą mieli możliwość pogłębienia wiedzy na temat poradnictwa zawodowego i aktualnych tendencji na rynku pracy podczas spotkań doskonalących.

PUP Świdnik

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/06/70-1024x682.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/06/70-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIEDUKACJA„PRZEDSIĘBIORCZY GIMNAZJALISTA NA RYNKU PRACY",Gimnazjum nr 2 przy Zespole Szkół im. Heleny Babisz w Bystrzejowicach Pierwszych,Gimnazjum Publiczne im. Polonii Francuskiej w Trawnikach,Gimnazjum Publiczne przy Zespole Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach,PUP w Świdniku,Waldemar Białowąs
Dziewiątego 2016 roku odbyła się konferencja, zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, podczas której nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia partnerskiego w sprawie utworzenia i funkcjonowania w powiecie świdnickim, hrubieszowskim, janowskim, krasnostawskim, kraśnickim, lubartowskim, lubelskim, opolskim, radzyńskim, i włodawskim PARTNERSTWA LOKALNEGO NA RZECZ PROMOCJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ...