DSC_5135Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Marcin Troć przedstawił na wczorajszej Sesji Powiatowej dane statystyczne dotyczące osób bezrobotnych z powiatu świdnickiego w roku 2015. Pierwszy roczny raport nowego dyrektora napawa optymizmem. Wskaźniki efektywności zatrudnienia zdają się być bardzo dobre, bo pokazują 81,12%.

Jak wynika z raportu, zarejestrowanych ogółem jest 3830 bezrobotnych, gdzie mieszkańcy wsi stanowią 1714 osób.

Stopa bezrobocia pod koniec ubiegłego roku wynosiła 14,4%. Dyrektor dodał jednak, że na dzień dzisiejszy wynosi już 13,3 %.

Prawie 60% bezrobotnych jest długotrwale bez pracy.

Jeśli chodzi o wykształcenie, najwięcej niepracujących jest z wykształceniem policealnym, średnim i zawodowym. Wśród osób z wykształceniem wyższym i średnim zawodowym najwięcej jest młodych, bo w wieku 25-34 lat. Natomiast z zasadniczym zawodowym niepracujący w wieku 35-44 tworzą najliczniejszą grupę.

Najwięcej zarejestrowanych w urzędzie pracy jest mieszkańców gminy Świdnik, a najmniej gminy Rybczewice.

Podczas ubiegłego roku pozyskano 1336 krajowych ofert pracy, 272 nowych pracodawców, dokonano 7479 kontaktów z pracodawcami.

Na szkolenia indywidualne finansowane z Funduszu Pracy, PO WER, RPO skierowano 74 osoby, a na grupowe 54.

W 2015 roku realizowano takie projekty jak: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy”(PO WER), „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia”(RPO) czy „Motywacja i Aktywacja”.

Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej zdają się być bardzo dobre, bo pokazują 81,12%.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/06/DSC_5135-1024x683.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/06/DSC_5135-300x300.jpgD.C.AKTUALNOŚCIMarcin Troć,PUP Świdnik,Sesja Rady Powiatu
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Marcin Troć przedstawił na wczorajszej Sesji Powiatowej dane statystyczne dotyczące osób bezrobotnych z powiatu świdnickiego w roku 2015. Pierwszy roczny raport nowego dyrektora napawa optymizmem. Wskaźniki efektywności zatrudnienia zdają się być bardzo dobre, bo pokazują 81,12%. Jak wynika z raportu, zarejestrowanych ogółem jest 3830...