Akcyza
Od 1 sierpnia producenci rolni mogą składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do właściwego Urzędu Gminy.
Faktury wystawione na wnioskodawcę, potwierdzające zakup oleju napędowego należy złożyć do dnia 31 sierpnia.
Wniosek może złożyć producent rolny posiadający powierzchnię od 1 ha.
W przypadku współposiadaczy wymagana jest zgoda współposiadaczy – podpisy na wniosku.
W przypadku dzierżawy należy dołączyć oświadczenie o gruntach dzierżawionych – druk do pobrania.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego za 2016 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00zł za 1 litr. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2016 r. wynosi 86,00 zł.

Dokumenty do złożenia:
1. wniosek o zwrot podatku akcyzowego – Akcyza wniosek.pdf
2. zestawienie faktur VAT potwierdzające zakup oleju napędowego – Akcyza_zestawienie.pdf
3. Oświadczenie o gruntach dzierżawionych* – Akcyza oswiadczenie.pdf
* w przypadku dzierżawy
We wrześniu 2016 r. będą wystawione wszystkie decyzje, natomiast pieniądze zostaną wypłacone do 31 października 2016r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/08/Akcyza.pnghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/08/Akcyza.pngD.C.AKTUALNOŚCIakcyza,olej napędowy,rolnicy,zwrot akcyzy
Od 1 sierpnia producenci rolni mogą składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do właściwego Urzędu Gminy. Faktury wystawione na wnioskodawcę, potwierdzające zakup oleju napędowego należy złożyć do dnia 31 sierpnia. Wniosek może złożyć producent rolny posiadający powierzchnię od 1 ha. W przypadku współposiadaczy wymagana jest zgoda współposiadaczy...