1-21544218 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. W tym roku będą to już X obchody. Szczególnie tego dnia organy ścigania, w tym Policja, organizacje rządowe jak i pozarządowe starają się uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, aby nie zostać ofiarą tego przestępstwa. W Komendzie Głównej Policji funkcjonuje skrzynka e-mailowa i infolinia, dzięki którym każdy, kto ma informacje o przypadkach handlu ludźmi, może skontaktować się z policjantami. Pisząc na adres handelludzmibsk@policja.gov.pl. lub dzwoniąc pod numer +48 664 974 934, można zapobiec ludzkim tragediom. Nie bądźmy obojętni!

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych handel ludźmi jest trzecim, po broni i narkotykach, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie i dotyczy każdego regionu świata. Co roku około 2 milionów ludzi pada ofiarą tego przestępstwa, z czego jedna trzecia to dzieci. Aby zwalczać i zapobiegać przestępstwu handlu ludźmi, które jest wyjątkowo dynamiczne, podlegające znacznym wahaniom, trzeba poznać złożoność tego zjawiska. Pomóc w tym ma Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi organizowany i obchodzony pod auspicjami Unii Europejskiej.

W 2016 roku Policja przeprowadziła cztery duże akcje o zasięgu ogólnopolskim pod kryptonimem „BIKE”, „GLAS”, „WARKOCZ” oraz „FIBULA”. Operacje te wymierzone zostały w przestępców, którzy korzystając z Internetu sprowadzali i rozpowszechniali materiały z pornografią dziecięcą. W wyniku tych operacji podjęto czynności procesowe wobec 140 osób podejrzewanych, którym w większości już przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa. Wobec pozostałych osób prowadzone są dalsze czynności w związku z zabezpieczeniem komputerów i nośników danych. Łącznie Policja zabezpieczyła w trakcie tych działań ponad 200 komputerów, i blisko 130 dysków twardych z zawartością treści o charakterze pedofilskim. Policjanci sprawdzają również czy osoby zatrzymane nie współpracowały z innymi pedofilami z terenu Polski oraz innych krajów. Sprawy mają charakter rozwojowy. Rozpowszechnianie, sprowadzanie i posiadanie pornografii dziecięcej tj. z art. 202 § 3 i 4a kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 12 lat.

(BK KGP / mg)

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/10/1-215442.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/10/1-215442-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIEuropejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi,KGP
18 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. W tym roku będą to już X obchody. Szczególnie tego dnia organy ścigania, w tym Policja, organizacje rządowe jak i pozarządowe starają się uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, aby nie zostać ofiarą tego przestępstwa....