dsc02674Dzisiaj odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu V kadencji. Obrady rozpoczęto minutą ciszy poświęconą pamięci niedawno zmarłego Ryszarda Siczka. W dalszej części spotkania Komendant Powiatowy Policji w Świdniku insp. Grzegorz Hołub przedstawił swojego I Zastępcę, podinsp. Sylwestra Śliwkę.- Od pierwszego października kierownictwo w świdnickiej komendzie jest znowu w komplecie. Komendant Śliwka przyszedł do nas z Lublina. Był do tej pory zastępcą naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Lublinie. Jest doświadczonym policjantem. Pełni służbę już 23 rok. Od października będzie służył pomocą wszystkim mieszkańcom naszego powiatu.- powiedział komendant Hołub. Na ręce starosty Dariusza Kołodziejczyka przekazał także podziękowania od komendanta wojewódzkiego insp. Pawła Dobrodzieja, za wsparcie udzielone KPP w Świdniku. – Było to wsparcie nie tylko finansowe, dotyczące np. zakupu nowych radiowozów, ale także logistyczne, w różnych przedsięwzięciach.- zaznaczył Hołub. Starosta odbierając podziękowania podkreślił, że należą się one obecnemu, ale również byłemu zarządowi powiatu, za wspieranie bezpieczeństwa mieszkańców.

W dalszej części obrad przedstawiono informację o działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Świdniku oraz Stowarzyszenia Integracji Społecznej. Podopieczni pierwszej z placówek przygotowali dla uczestników rady upominek muzyczny. Podczas sesji przedstawiono także informację o oświadczeniach majątkowych radnych. Starosta poinformował o stanie majątkowym pracowników samorządowych zobowiązanych do ich składania. Jednym z punktów obrad była informacja o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w powiecie oraz o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/ 2017.

Radni podejmowali uchwały min. w sprawie zmiany uchwały w wieloletniej prognozie finansowej oraz uchwalenia budżetu na rok 2016. Przyszedł również czas na zapytania i interpelacje radnych. Radny Mirosław Król zapytał, co będzie się dalej działo z działkami będącymi niegdyś w dyspozycji DPS w Krzesimowie. Jak powiedział, protestujący tam mieszkańcy dokonali podpalenia stodoły o historycznej wartości. Stwierdził też, by zarząd nie kierował się pojedynczymi sugestiami mieszkańców. Dopytywał również, czy możliwy jest zapis dotyczący usług komercyjnych na tym terenie.- Wpływały do nas pisma kierowane przez tamtejszą lokalną społeczność, żeby dokonać takiej zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym. I do tego wniosku zarząd się przychylił. Szukamy rozwiązań, aby dalsza działalność i przeznaczenie tego terenu była w zgodzie z lokalną społecznością i nie kolidowała z miejscem pamięci. Na pewno nie chcemy, żeby ten teren pozostał bez gospodarza i bez zagospodarowania.- powiedział starosta Dariusz Kołodziejczyk.

Radny A. Mańka z kolei interpelował w sprawie oznakowania poziomego na ul. Racławickiej wydzielającego pasy oraz poprawę stanu studzienki na tejże ulicy.-  Zauważyliśmy ten problem.- powiedział Jarosław Drozd, naczelnik Wydziału Infrastruktury Drogowej.-  Zrealizujemy to zadanie w najbliższych dniach. Znaleźliśmy też dwie studzienki wymagające pilnej regulacji i jesteśmy w trakcie rozmów z wykonawcami, którzy w niedługim czasie wyregulują je do poziomu bezpiecznego poruszania się- dodał. Radny pytał też, czy planowana jest modernizacja ul. Gen. S. Maczka. Starosta odpowiedział, że niebawem pojawi się tam nowa warstwa asfaltu, poprawiająca doraźnie stan ulicy.

W kwestii ul. Racławickiej dopytywał radny Bartłomiej Pejo. Chodziło o dodatkowe oświetlenie przejścia dla pieszych.- Do remontu ulicy Racławickiej podchodzimy kompleksowo, z częściowym udziałem środków zewnętrznych. Poczekajmy na projekt, jeśli okaże się, że nie zdobędziemy środków zewnętrznych, wówczas natychmiast wykorzystamy dokumentacją, którą obecnie posiadamy do poprawy bezpieczeństwa na tejże ulicy- wyjaśnił starosta Kołodziejczyk.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/10/DSC02674-1024x683.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/10/DSC02674-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIDariusz Kołodziejczyk,Jakub Osina,powiat świdnicki,Sesja Rady Powiatu,Waldemar Białowąs
Dzisiaj odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu V kadencji. Obrady rozpoczęto minutą ciszy poświęconą pamięci niedawno zmarłego Ryszarda Siczka. W dalszej części spotkania Komendant Powiatowy Policji w Świdniku insp. Grzegorz Hołub przedstawił swojego I Zastępcę, podinsp. Sylwestra Śliwkę.- Od pierwszego października kierownictwo w świdnickiej komendzie jest znowu w komplecie....