7
„Śladami historii Powiatu Świdnickiego” to przedsięwzięcie, w którym wzięła udział grupa młodzieży licealnej i gimnazjalnej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku. Niezwykły rajd rowerowy odbył się 30 września i przebiegał ze Świdnika do majątku ziemskiego w Podzamczu, a stamtąd do Krzesimowa. Trasa wyniosła ok. 37 km. Wszystko dzięki inicjatywie nowego Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych „Lider Forum”.

– Naszym celem jest aktywizacja młodzieży, propagowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, pomoc osobom pokrzywdzonym losowo oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych. Uczestnicy rajdu byli zachwyceni i pytają o kolejne tego typu inicjatywy. – tłumaczy Józef Drozd, Prezes Stowarzyszenia.

4
Młodzież zwiedziła Pałac a następnie wraz z zarządem stowarzyszenia złożyła kwiaty w Dolinie Krzyży. Nie sposób nie wspomnieć, że Dolina Krzyży to miejsce bardzo ważne historycznie dla naszego powiatu. Zlokalizowany był tam obóz NKWD a później Urzędu Bezpieczeństwa.

Nad grupą młodzieży czuwali nauczyciele: Ola Morawska, Piotr Jusiński i Łukasz Czemerys.
Rajd zakończył się nad stawem w Mełgwi gdzie uczestników, w imieniu gminy, powitał wójt- Ryszard Podlodowski. Na uczestników czekał poczęstunek w postaci „grochówki wojskowej”.

8
Władze Stowarzyszenia zapewniają, że organizacja jest całkowicie apolityczna. Zamierzają działać prężnie i mają wiele planów. Wśród nich m.in. akcje: „Bezpieczne Miasto” czy „Zdrowie – Przede Wszystkim”. W planach jest również objęcie patronatem, a w późniejszym czasie rewitalizacja Doliny Krzyży – oczyszczenie i uporządkowanie jej terenu.

-Ideą i założeniem stowarzyszenia jest chęć podjęcia działań społecznie użytecznych, które są pomijane w przestrzeni publicznej, ponieważ efekty działań nie są natychmiastowe a działają długofalowo. Ponadto nie przynoszą żadnych korzyści materialnych, a jedynie naszą satysfakcję – zapewnia Józef Drozd.

Trzymamy za słowo i czekamy na kolejne ciekawe inicjatywy.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/10/4-1024x510.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/10/4-300x300.jpgD.C.AKTUALNOŚCIJózef Drozd,Lider Forum,Śladami historii Powiatu Świdnickiego,Z.S nr 1 w Świdniku
„Śladami historii Powiatu Świdnickiego” to przedsięwzięcie, w którym wzięła udział grupa młodzieży licealnej i gimnazjalnej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku. Niezwykły rajd rowerowy odbył się 30 września i przebiegał ze Świdnika do majątku ziemskiego w Podzamczu, a stamtąd do Krzesimowa. Trasa wyniosła ok. 37 km. Wszystko...