14606491_1287573287928775_7129710007703105522_nPowiat Świdnicki nawiązuje współpracę partnerską z Powiatem Bialskim oraz Gminami: Głusk, Kamień, Kamionka, Rybczewice i Mełgiew. Chodzi o modernizację i rozbudowę systemów informatycznych w województwie lubelskim. To wszystko w celu poprawienia infrastruktury urzędów, ulepszenia komunikacji z mieszkańcami i zwiększenia dostępności informacji sektora publicznego.

Wczoraj w tej sprawie odbyła się XXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Świdniku. Głównym punktem obrad było podjęcie uchwały o nawiązaniu współpracy partnerskiej w celu przystąpienia do „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”, Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Lubelskie” Działanie 2.1 „Cyfrowe Lubelskie” w związku z realizacją zadania pn. „Podniesienie jakości usług publicznych w województwie lubelskim poprzez modernizację i rozbudowę systemów informatycznych Powiatu Świdnickiego, Powiatu Bialskiego oraz gmin Głusk, Kamień, Kamionka, Mełgiew i Rybczewice”. Na realizację tego zadania Powiat Świdnicki w Świdniku zabezpieczy w budżecie Powiatu Świdnickiego na lata 2017-2019 2 464 031,88 PLN.

W ramach umowy będą realizowane projekty dotyczące rozwoju elektronicznej administracji. Chodzi o budowę, rozbudowę lub zakup infrastruktury informatycznej. Działanie ma służyć zwiększeniu stopnia cyfryzacji administracji, w tym aplikacji i systemów bazodanowych, które zapewnią efektywność zarządzania i upowszechnienia komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych.

Będą również realizowane projekty dotyczące rozwoju elektronicznych usług publicznych, takich jak budowa systemów teleinformatycznych, które mają zapewnić dostępność, integrację i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną w zakresie m.in. e-administracji, e-zdrowia, a także projektów dotyczących zwiększenia dostępności informacji sektora publicznego.

Szczegółowe zasady współpracy mają zostać określone w umowie podpisanej przez przedstawicieli wszystkich Partnerów.

 


http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/10/14606491_1287573287928775_7129710007703105522_n.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/10/14606491_1287573287928775_7129710007703105522_n-300x300.jpgD.C.AKTUALNOŚCICyfrowe Lubelskie,nadzwyczajna sesja,powiat świdnicki,sesja powiatowa,Współpraca partnerska

Powiat Świdnicki nawiązuje współpracę partnerską z Powiatem Bialskim oraz Gminami: Głusk, Kamień, Kamionka, Rybczewice i Mełgiew. Chodzi o modernizację i rozbudowę systemów informatycznych w województwie lubelskim. To wszystko w celu poprawienia infrastruktury urzędów, ulepszenia komunikacji z mieszkańcami i zwiększenia dostępności informacji sektora publicznego. Wczoraj w tej sprawie odbyła się XXIII...