117100Stowarzyszenie LGD „Dolina Giełczwi” informuje, że w dniach od 24 października – 14 listopada  będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 AKTYWNI GOSPODARCZO.

Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się na podstronie Nabór 1/2016.

Stowarzyszenie zaprasza wnioskodawców na szkolenie i konsultacje indywidualne w zakresie opracowania wniosku o przyznanie pomocy w ramach I naboru wniosków. Szczegółowe informacje – tutaj.

Uczestnicząc w szkoleniu i konsultacjach indywidualnych wnioskodawca na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy może uzyskać punkty za kryterium: „Korzystanie ze wsparcia oferowanego przez LGD w zakresie przygotowania wniosku” w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/10/117100.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/10/117100-300x171.jpgD.C.AKTUALNOŚCIAktywni Gospodarczo,LGD Dolina Giełczwi
Stowarzyszenie LGD „Dolina Giełczwi” informuje, że w dniach od 24 października – 14 listopada  będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 AKTYWNI GOSPODARCZO. Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się na podstronie Nabór 1/2016. Stowarzyszenie zaprasza wnioskodawców na szkolenie i konsultacje indywidualne w zakresie opracowania wniosku o przyznanie pomocy w ramach I naboru...