gnv Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku przystąpiło do realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach -„Bezpieczna+”.  

Na przełomie września i października odbyły  się pierwsze warsztaty dla uczniów gimnazjum. Fundacja Sempre a Frente  zrealizowała warsztaty poruszania się w cyberprzestrzeni dotyczące cyberprzemocy, nadmiernego korzystania z internetu i kreowania wizerunku w sieci.

W ramach programu w październiku i listopadzie szkoła miała zaszczyt gościć dr n.med. Tomasza Srebnickiego, psychologa, certyfikowanego psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego, superwizora  oraz dydaktyka psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Dr Srebnicki od ponad 10 lat wspiera szkoły w radzeniu sobie z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniami przejawiającymi zachowania trudne. Dla nauczycieli  uczących w gimnazjum przeprowadził z tego zakresu dwa szkolenia.

          W dniach 2-3 listopada uczniowie klas I-III gimnazjum wzięli udział  w warsztatach integracyjnych w Centrum Dobrego Wychowania Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w Motyczu Leśnym. Wyjazd był okazją do spędzenia wspólnie miłych chwil  i zacieśnienia więzi. Jego celem było budowanie zespołu szkolnego, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i umiejętności współpracy. Dzięki wyjazdowi stworzone zostały uczniom warunki do podjęcia działań  w różnych sytuacjach w gronie kolegów i koleżanek pod kontrolą osób dorosłych.

Pod koniec listopada trenerzy z CDW w Motyczu przeprowadzili w naszej szkole  Warsztat Liderski, którego celem było rozpoznanie, ukształtowanie i utrwalenie predyspozycji liderskich wśród uczniów, jak też nabycie przez uczniów wiedzy i umiejętności pozwalających dobrze wykorzystywać predyspozycje liderskie przy realizacji różnych przedsięwzięć. W drugim tygodniu grudnia szkoła przystąpi do kolejnego etapu realizacji programu „Bezpieczna+”.  W szkole odbędą się warsztaty  Programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów. Jest to program profilaktyczny skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców mający na celu włączenie młodzieży w życie społeczne poprzez rozbudzenie ich marzeń i pasji, zachęcenie do działania i rozwijania postawy proaktywnej, unikania używek. Ponadto w ramach programu młodzież uczy się budowania relacji rówieśniczych opartych na szacunku i zaufaniu. Ważnym aspektem programu jest trening asertywności, w którym uczestnicy mogą ćwiczyć umiejętność przeciwstawiania się negatywnej presji rówieśników.

Kolejnym ostatnim już etapem skierowanym do uczniów będą warsztaty specjalistyczne na terenie szkoły – realizowane przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo: „Matematyczny escape room” i „Literatura z pasją”. Warsztaty mają na celu podniesienie umiejętności uczenia się uczniów i uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych, zainteresowanie

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/12/noname-1024x681.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/12/noname-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIEDUKACJABezpieczna+,PCEZ w Świdniku
 Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku przystąpiło do realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach -'Bezpieczna+'.   Na przełomie września i października odbyły  się pierwsze warsztaty dla uczniów gimnazjum. Fundacja Sempre a Frente  zrealizowała warsztaty...