Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach są ogłaszane przez ministra edukacji<br>
Fot. Kurier PAP/M.Przybylski
Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach są ogłaszane przez ministra edukacji
Fot. Kurier PAP/M.Przybylski

Ferie zimowe przewidziane są w czterech terminach. Jako pierwsi – od 14 do 29 stycznia – wypoczywać będą uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.
Od 21 stycznia do 5 lutego ferie będą mieli uczniowie z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
Od 28 stycznia do 12 lutego przerwę w nauce będą mieli uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Jako ostatni – od 11 do 26 lutego – odpoczywać będą uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Następna przerwa w nauce – z okazji świąt wielkanocnych – będzie od 13 do 18 kwietnia. Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach są ogłaszane przez ministra edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą zasadą, terminy ferii w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie, np. jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe są w drugiej połowie stycznia, to wówczas w następnym roku termin ferii w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano biorąc pod uwagę liczbę uczniów.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/01/ghbnmmm.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/01/ghbnmmm-300x264.jpgredAKTUALNOŚCIEDUKACJAferie,Harmonogram ferii zimowych
W pięciu województwach w sobotę zaczynają się ferie zimowe. W pozostałych rozpoczną się one za tydzień, dwa tygodnie lub za cztery. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach, w zależności od województwa, nastąpi między 14 stycznia a 26 lutego. Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach są ogłaszane przez ministra edukacji Fot. Kurier PAP/M.Przybylski Ferie...