Pod koniec marca Komendę Powiatową PSP w Świdniku odwiedzili uczniowie. 24 i 27 marca odbyły się zajęcia z młodzieżą z Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, z klas mundurowych i maturalnych. Uczestnicy zostali zapoznani z organizacją ochrony przeciwpożarowej w powiecie świdnickim, z zasadami funkcjonowania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Świdniku i Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP oraz ze sprzętem i pojazdami wykorzystywanymi w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Omówiono również zasady naboru do Państwowej Straży Pożarnej i zasady rekrutacji do szkół pożarniczych.

tekst i zdjęcia: mł. bryg. Piotr Pyszko

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/03/48c4718f.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/03/48c4718f-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIEDUKACJAKPP w Świdniku,PCEZ Świdnik,z wizytą u strażaków
Pod koniec marca Komendę Powiatową PSP w Świdniku odwiedzili uczniowie. 24 i 27 marca odbyły się zajęcia z młodzieżą z Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, z klas mundurowych i maturalnych. Uczestnicy zostali zapoznani z organizacją ochrony przeciwpożarowej w powiecie świdnickim, z zasadami funkcjonowania Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w...