W związku ze zbliżającym się terminem realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017, Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi informują, aby osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej zgłaszały się do Ośrodka przy ul. Partyzanckiej 42, w celu otrzymania skierowania uprawniającego do odbioru żywności.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 4 marca 2004 r. o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. kwoty 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i kwoty 1028,00 zł dla osoby w rodzinie.
Grupą osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa są:
-bezdomni,
-niepełnosprawni,
-migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
-pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe.

Osoby ubiegające się o wydanie skierowania muszą okazać pracownikowi socjalnemu zaświadczenia potwierdzające dochód jego rodziny z miesiąca poprzedzającego uzyskanie skierowania.
Kontakt telefoniczny 81 4670 551, 663 909 960

 

UG Mełgiew

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/05/DSC03172.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/05/DSC03172-300x300.jpgD.C.AKTUALNOŚCIMełgiew,Ośrodek Pomocy społecznej Mełgiew,Pomoc Żywnościowa
W związku ze zbliżającym się terminem realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017, Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi informują, aby osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej zgłaszały się do Ośrodka przy ul. Partyzanckiej 42, w celu otrzymania skierowania uprawniającego do odbioru żywności. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ...