Rozpoczęły się matury. Około 284 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpiło do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego.

Maturzyści na maturze 2017 polski mieli trzy teksty źródłowe: „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, tekst o Henryku Sienkiewiczu oraz tekst „Milczenie” o zanikaniu języków. Zadaniem maturzystów było odpowiedzieć na konkretne pytania do tych tekstów, np. wymienić dwie przyczyny zanikania języków, czy jaki ma wpływ na rozumienie tekstu stylizacja gwarowa.

Maturzyści mieli również za zadanie napisać rozprawkę na temat: Praca – pasja czy obowiązek? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi, planety ludzi Antoine’a de Saint-Exupery’ego oraz do wybranych tekstów kultury” lub przeanalizować wiersz Kazimierza Wierzyńskiego „Słyszę czas”.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu.

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także – na poziomie rozszerzonym – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2017 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała: 424 różnego rodzaju arkusze oraz 70 różnego rodzaju płyt i 1 187 zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych, regionalnych i etnicznych, w tym w formach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 30 czerwca br. Tego samego dnia ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/05/Wojciech-Pacewicz.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/05/Wojciech-Pacewicz-300x265.jpgredAKTUALNOŚCIEDUKACJAmatura z języka polskiego,maturzyści
Rozpoczęły się matury. Około 284 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpiło do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego. Maturzyści na maturze 2017 polski mieli trzy teksty źródłowe: 'Wesele' Stanisława Wyspiańskiego, tekst o Henryku Sienkiewiczu oraz tekst 'Milczenie' o zanikaniu języków. Zadaniem maturzystów było odpowiedzieć na konkretne pytania do...