Gmina Miejska Świdnik wypowiedziała umowę najmu lokalu użytkowego przy ul. Niepodległości 13. Pod tym adresem od wielu lat mieści się siedziba Starostwa Powiatowego w Świdniku. Teraz urzędnicy starostwa mają trzy miesiące na opuszczenie budynku. Termin minie z dniem 31 lipca 2017 roku.

Od 1999 siedziba Starostwa Powiatowego w Świdniku mieści się w budynku należącym do Gminy Miejskiej Świdnik. 21. marca do kancelarii starostwa wpłynęło pismo informujące o zmianach stawek czynszu za zajmowany lokal. Podwyżka okazała się drastyczna, albowiem czynsz wzrósł o blisko 10 tys. zł miesięcznie. W tym momencie za 1m2 starostwo płaciło 5 zł, a po podwyżce 14 zł. Za podpiwniczenie czynsz wzrósł ze złotówki na ponad  2 zł. Swoje zaniepokojenie w tej sprawie wyraził sekretarz starostwa Mariusz Wilk.- Propozycja wzrostu czynszu o prawie 200% w trakcie trwania roku budżetowego jest trudna do przyjęcia i do zrealizowania- wiązałoby się to z nieplanowanymi zmianami wydatków finansowych, co może mieć niepożądane skutki w działalności urzędu, czy realizacji rozpoczętych inwestycji. Próba traktowania instytucji powiatu przez Burmistrza Miasta Świdnika, jako komercyjnego podmiotu przynoszącego dochody dla gminy nie ma nic wspólnego z celem i charakterem, dla którego starostwo, jako jednostka administracyjna jest powołana- mówi Wilk. Sekretarz zwrócił się również z prośbą o wyjaśnienie przyczyn tak drastycznej podwyżki. W wyjaśnieniach, które z miasta Świdnik wpłynęły do starostwa czytamy: „Propozycja zmiany stawki czynszu podyktowana była faktem, iż obecna stawka nie była zmieniana od 5 lat (…). Natomiast średnia stawka czynszu w lokalach należących do Gminy wynosi obecnie ok. 14 zł netto.(…) Propozycja przedłożona Starostwu mieści się w polityce lokalowej prowadzonej przez Gminę…”. W przekazach medialnych pojawił się również zarzut, że starostwo pobiera od lekarzy przychodni przy ul. Lotników Polskich czynsz w wysokości 20 zł za m2.

Na zarzuty odpowiedział sekretarz Wilk.- Po pierwsze czynsz jaki ustalamy z podmiotami zajmującymi nasze nieruchomości nie może być absolutnie powodem naszych relacji finansowych z Urzędem Miasta, po drugie stawki czynszu pobierane od tych lokali na przestrzeni lat wzrosły o 7, a nie 200%. Dla przykładu w 2015 roku było to 18,50, a w minionym roku 20 zł. Po trzecie, ceny te podyktowane były różnego rodzaju inwestycjami starostwa w tych nieruchomościach. W ostatnich latach była to termomodernizacja oraz remont C.O., których koszt wyniósł ponad 330 tys. zł. Należy dodać, że stawki czynszu niezmienne od lat za 1m2 powierzchni za lokale wynajmowane przez starostwo to koszt 4,51 zł. – W przypadku Sanepidu, Nadzoru Budowlanego, czy Weterynarii, lub zupełnie bezpłatne użyczenie, jak w przypadku Świdnickiego Urzędu Pracy. Taka jest specyfika współpracy z podmiotami pożytku publicznego, która wymaga preferencyjnego traktowania– wyjaśnia Wilk.

Sekretarz  zasugerował także, że w świetle przeprowadzki Urzędu Miasta do nowej siedziby, racjonalnym byłby pomysł odstąpienia biurowca przy ul. Wyszyńskiego 15 na potrzeby starostwa, co przyczyniłoby się do wzrostu jakości obsługi petentów. Niestety, jego zdaniem wystawienie na sprzedaż starego budynku, bez jakichkolwiek propozycji dla powiatu nie dają nadziei mieszkańcom na polepszenie im warunków, w jakich będą przyjmowani. Władze powiatu obawiają się także, że zmiana siedziby starostwa przede wszystkim utrudni życie mieszkańcom Świdnika, czyli ponad połowie mieszkańców powiatu..– Najważniejsze jest dobro mieszkańców i ich wygoda w trakcie załatwiania spraw w urzędzie. Jako burmistrz Świdnika, nigdy bym tak nie postąpił, żeby godzić w interesy mieszkańców. Prawdziwy, dobry gospodarz tak nie postępuje- dodał Jakub Osina, członek zarządu powiatu.

W związku z wypowiedzeniem umowy najmu Starostwo Powiatowe w Świdniku ma 3 miesiące na opuszczenia budynku. Termin upłynie 31 lipca. – Mamy jeszcze kilka miesięcy na to, żeby rozmawiać z władzami miasta. Myślę, że w najbliższym czasie zorganizujemy spotkanie i przedstawimy nasze propozycje. Na drastyczne podwyżki nie możemy sobie pozwolić w trakcie roku budżetowego. Myślę, że w tej dyskusji przeważy mądrość oraz przede wszystkim troska o dobro mieszkańców Świdnika i znajdziemy wspólnie rozwiązanie tej sytuacji- podsumował starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk.

 

Zapisz

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/05/DSC_2641-1024x683.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/05/DSC_2641-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIGmina Miejska Świdnik,starostwo na bruku,Starostwo Powiatowe w Świdniku,wypowiedzenie umowy najmu lokalu
  Gmina Miejska Świdnik wypowiedziała umowę najmu lokalu użytkowego przy ul. Niepodległości 13. Pod tym adresem od wielu lat mieści się siedziba Starostwa Powiatowego w Świdniku. Teraz urzędnicy starostwa mają trzy miesiące na opuszczenie budynku. Termin minie z dniem 31 lipca 2017 roku. Od 1999 siedziba Starostwa Powiatowego w Świdniku...