Jutro Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Jackowie uroczyście obchodzi 50-lecie swojego istnienia. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne zaprasza do wspólnego świętowania uczniów, absolwentów oraz sympatyków szkoły.

Do placówki uczęszcza 62 uczniów, pracuje 13 nauczycieli. Funkcję dyrektora pełni  Renata Piątek. Uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, recytatorskich, plastycznych, zawodach sportowych.

Jakie były początki funkcjonowania szkoły?

W 1967 roku w Jackowie utworzona została czteroklasowa szkoła podstawowa. Mieściła się w wynajętym, prywatnym budynku należącym do państwa Teresy i Franciszka Grodzickich, przy drodze prowadzącej z Jackowa do Nowego Krępca. Pieczę nad nią objął kierownik Aleksander Jóźwik.

W pedagogicznych wysiłkach wspomagali go: pan Edward Wiśniewski, pan Władysław Myk, pani Zuzanna Olejarz.

Nad przystosowaniem budynku dla potrzeb szkoły z wielkim zaangażowaniem pracowali rodzice, szczególnie panowie: Zbigniew Mrozik, Edward Mrozik, Aleksander Filipczak, Roman Piątek.
Przez wiele lat funkcję kierownika, a następnie dyrektora sprawowała pani Henryka Korbus. Rok 1992 to milowy krok w rozwoju szkoły. Dzięki staraniom ówczesnej dyrektorki – pani Leokadii Wiśniewskiej zyskuje ona nową siedzibę.
Dla potrzeb szkoły zagospodarowany został nowy budynek. Od tego roku sukcesywnie zwiększa się liczba oddziałów. W chwili wprowadzenia reformy edukacji, której wdrażanie spoczęło na barkach kolejnego dyrektora – Haliny Załogi, w szkole funkcjonowało 8 klas i „zerówka”. Z roku na rok warunki nauczania i baza dydaktyczna systematycznie  się polepszają.

 

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/05/50-lecie.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/05/50-lecie-300x300.jpgD.C.AKTUALNOŚCIEDUKACJA50-lecie S.P w Jackowie,Jacków,Szkoła w Jackowie
Jutro Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Jackowie uroczyście obchodzi 50-lecie swojego istnienia. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne zaprasza do wspólnego świętowania uczniów, absolwentów oraz sympatyków szkoły. Do placówki uczęszcza 62 uczniów, pracuje 13 nauczycieli. Funkcję dyrektora pełni  Renata Piątek. Uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, recytatorskich, plastycznych, zawodach sportowych. Jakie...