Wczoraj odbyło się XXXIV posiedzenie Rady Powiatu V kadencji. Najważniejszą uchwałą było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i wykonania budżetu powiatu za 2016 rok. Z tego tytułu zarządowi zostało udzielone absolutorium.

Podczas sesji radni zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym SP ZOZ w Świdniku za rok obrotowy 2016.  Podjęto również uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia spłaty planowanego  zaciągnięcia kredytu przez SP ZOZ na realizacje inwestycji w 2017 roku. Radni otrzymali również informacje o stanie dróg powiatowych po okresie zimowym oraz kosztach zimowego utrzymania dróg w sezonie 2016-2017. Najważniejszym punktem obrad było jednak rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i wykonania budżetu powiatu za 2016 rok. Po pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie radni przystąpili do głosowania. Za udzieleniem absolutorium zarządowi zagłosowało 10 radnych, 9 wstrzymało się od głosu. Starosta Dariusz Kołodziejczyk podziękował w imieniu zarządu za udzielone absolutorium. Opowiedział również o realizacji ubiegłorocznego budżetu- Realizacja budżetu nastąpiła w wysokości 87,5%. Budżet w 2016 roku był rekordowy, jeżeli chodzi o zrealizowane inwestycje. Te, które udało się zrealizować to chociażby przebudowa al. Lotników Polskich, czy tzw. schetynówka na drodze Lublin- Mełgiew- Zakrzów. Niektóre inwestycje są w momencie realizacji  min. obiekty sportowe, czyli  korty przy PCEZ, czy hala sportowa przy I LO.- Dobra sytuacja finansowa budżetu pozwoli także na realizowanie inwestycji w tym roku, a więc dwóch schetynówek: Minkowice- Wierzchowiska, Trawniki- Biskupice. W budżecie w 2016 nastąpiło wiele drobnych inwestycji oświatowych, remonty w instytucjach pomocy społecznej, czy pozyskanie samochodów dla DPS. W 2016 złożyliśmy również wiele projektów infrastruktury szkolnictwa zawodowego, min na warsztaty przy PCEZ, czy w szkole w Piaskach. Płynna sytuacja budżetu pozwoli nam na zrealizowanie tych inwestycji. – powiedział starosta Dariusz Kołodziejczyk. Wyjaśnienia starosty nie przekonały części radnych, co dało się zauważyć po wynikach głosowania. To właśnie one wzbudziły zaniepokojenie wiceprzewodniczącej rady Zofii Malinowskiej– Jak to jest, że na uchwale wniosku Komisji Rewizyjnej niektórzy członkowie tej komisji głosowali za pozytywną opinią wykonania budżetu, natomiast teraz wstrzymali się od głosu? – pytała. Tutaj odpowiedzi udzielił radny Mirosław Król- który na uchwale- wniosku Komisji Rewizyjnej zaopiniował pozytywnie wykonanie budżetu- że miał prawo do zmiany decyzji. Inni radni również zgłaszali swoje uwagi, co do realizacji powiatowego budżetu. Jedną z nich była niewymiarowość i brak zaplecza przy boisku w Trawnikach. Takie uwagi zgłosił radny Łukasz Reszka dodając,  że na takim obiekcie nie uda się zorganizować zawodów o randze wojewódzkiej. – Czy boisko jest 10 cm większe, czy mniejsze to nie ma znaczenia, bo od rana do wieczora obiekt tętni życiem. Zaplecze jest szkolne, wykorzystywane przez uczniów. Opiekę sprawuje pracownik z urzędu pracy, a więc szkoła nie ponosi żadnych kosztów.- powiedział wicestarosta Waldemar Białowąs. O sytuację boiska dopytywał radny Andrzej Mańka.- Powiem bardzo obrazowo, jeśli do tej pory uprawiano w Trawnikach sporty na pastwiskach, czy działkach przydomowych to każdy obiekt sportowy będzie zadowalał mieszkańców. Dlatego zwracamy uwagę, że może należałoby dodać kilka  złotych więcej, żeby boisko miało pełne wymiary. – Niewymiarowość boiska wynika nie z braku środków, tylko terenu. Naszą intencją nie było organizowanie mistrzostw województwa tylko sportowej bazy dla młodzieży- odpowiedział wicestarosta. Swoje zadowolenie z obiektu w Trawnikach wyraziła wiceprzewodnicząca Zofia Malinowska, która zapewniała, że boisko służy lokalnej społeczności i jest wykorzystywane nie tylko w celach sportowych, ale przy organizowaniu różnego rodzaju festynów i imprez. Niepokój radnych opozycji wywołały również korty tenisowe przy PCEZ, a właściwie ich komercyjne wykorzystanie i koszty utrzymania.- Już mamy zamówienia komercyjne. Obiekt będzie funkcjonował do godziny 22, a w związku z tym, że korty pokryte są specjalna tkaniną przepuszczająca światło do 90%, oświetlenie nie będzie włączane do godziny 20. Nie obawiamy się kosztów utrzymania, gdyż juz widzimy ogromne nimi zainteresowanie- odpowiedział wicestarosta.

Jak zwykle podczas sesji nie mogło zabraknąć tematu ul. Kusocińskiego. Radny Bartłomiej Pejo zapytał o to, dlaczego nie rozpoczęto procedury ZRID.- Brakuje tylko podpisu zarządu. W trosce o budżet  powiatu zdecydowaliśmy, że podpis pojawi sie wówczas, kiedy nasi partnerzy z Urzędu Miasta zadeklarują nam jednoznacznie, w jaki sposób będą uczestniczyć w  wykupie gruntu. Pomysł sprzedania przez powiat intratnych działek gminie, a w zamian tego pomoc finansowa nie jest pomocą, tylko transakcją. Cena, jaką burmistrz zaproponował za metr to 75 zł opierając się na wyliczeniach gruntów pod drogę, a nie działki pod usługi zdrowotne. Nie będziemy w tym momencie wystawiać ich na sprzedaż dlatego, że cena działki po zrealizowaniu tej inwestycji wzrośnie. Nie możemy działać na szkodę powiatu. Czekamy na odpowiedź z miasta.- powiedział  Jakub Osina, członek zarządu. Radny Pejo wyraził też wątpliwości co do ceny za metr ziemi pod wykup gruntu pod inwestycję. Stwierdził, że może być zaniżona. – Zrobiliśmy rzetelną wycenę gruntów, z niej wynika taka kwota. Robił to biegły rzeczoznawca, który z pewnością nie zaniżał tej ceny. – powiedział Osina. Tutaj członek zarządu wyraził swoje obawy dotyczące pewnego konfliktu interesów. Zauważył, że radny Pejo jest właścicielem jednej z działek przy ul. Kusocińskiego. – Moim zdaniem konflikt interesów polega na tym, że ktoś zabiega o sprawę, na której zarobi. Skoro będziemy kupować działki od Pana Radnego to znaczy, że on powinien się z tej sprawy wyłączyć- powiedział Osina.

– Jestem właścicielem działki przy ul. Kusocińskiego i w tym momencie chcę zadeklarować, że tej działki nie chcę sprzedać, ani odstąpić starostwu na drogę. Wypowiadam się jako radny i uważam, że kwota 70 zł jest zbyt mała- odpowiedział Pejo.

Zarówno radny Pejo, jak i członek zarządu Osina złożyli wnioski o prawne wyjaśnienie tej sprawy.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/05/DSC03996-1024x683.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/05/DSC03996-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIabsolutorium dla zarządu powiatu,Dariusz Kołodziejczyk,Jakub Osina,Powiat Świdnicki w Świdniku,Waldemar Białowąs
Wczoraj odbyło się XXXIV posiedzenie Rady Powiatu V kadencji. Najważniejszą uchwałą było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i wykonania budżetu powiatu za 2016 rok. Z tego tytułu zarządowi zostało udzielone absolutorium. Podczas sesji radni zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym SP ZOZ w Świdniku za rok obrotowy 2016.  Podjęto również...