13 czerwca w Urzędzie Gminy Mełgiew odbyła się konferencja pt. „Dobre rozwiązania na trudne zachowania”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku przy współpracy Urzędu Gminy Mełgiew i wójta Ryszarda Podlodowskiego, który objął je swoim patronatem. W skład komitetu organizacyjnego weszły: Elżbieta Korbus – zastępca wójta oraz ze strony Ośrodka Elżbieta Krupa – wicedyrektor.

Celem konferencji było upowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania dzieci z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi. Konferencja kierowana była do nauczycieli mających zawodowy kontakt z uczniami mającymi problemy wychowawcze i trudności w nauce, rodziców i innych osób zainteresowanych tą tematyką. Uczestnicy konferencji wypełnili cała salę konferencyjną urzędu.

Elżbieta Krupa – wicedyrektor SOSW w Świdniku powitała gości i zaprosiła na występ wokalny Szymona Woźniaka, ucznia III Gimnazjum Specjalnego w Świdniku.

Powiat Świdnicki reprezentowali wicestarosta Waldemar Białowąs oraz Joanna Kulikowska – Kierownik Referatu Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Świdniku. Wicestarosta otwierając spotkanie podkreślił, że tego typu inicjatywy organizowane dla lokalnych społeczności  są bardzo potrzebne, bo tylko zintegrowane działania nauczycieli, rodziców i organów prowadzących szkoły mogą poprawić sytuację uczniów z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi.

Pierwszy z paneli tematycznych dotyczył „Genetyczno-środowiskowych uwarunkowań trudności szkolnych – współczesnej diagnostyki i możliwości terapii”, o których zgromadzonym licznie gościom opowiedział prof. UM dr hab. n. med. Janusz Kocki – znany i ceniony specjalista, który od lat współpracuje i wspiera działania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku.

Następnie prof. dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie przedstawiła zagadnienie pt. „Technologie informacyjne a zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży”. Przedstawione informacje wywarły na słuchaczach duże wrażenie: prof. Tuszyńska-Bogucka przedstawiła wiele szokujących faktów na temat funkcjonowania dzieci i młodzieży w internecie.

W zastępstwie dr hab. n. farm. Anny Boguckiej-Kockiej wykład pt. „Pasożyty człowieka – zapomniane zagrożenia?”, przedstawił dr Przemysław Kołodziej. To jedno z zagrożeń o szerokiej skali występowania, którego spektrum działania jest bardzo szerokie.

W zastępstwie dr n. hum. Jacka Boguckiego wykład pt. „ADHD – różne obrazy zachowania się dzieci” przedstawiła prof. dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka.

Po przerwie panele poprowadzili specjaliści z naszych placówek: mgr Ewa Otrębska- nauczyciel-logopeda z SOSW im. H. Sienkiewicza w Świdniku, Elżbieta Gauda – wicedyrektor SOSW w Kozicach Dolnych, mgr Barbara Ciechańska oraz mgr Dorota Grabowska-Oleszczuk – psycholożki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku.

Konferencję podsumowała Joanna Kulikowska – Kierownik Referatu Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Świdniku.

W trakcie trwania spotkania czynny był punkt konsultacyjny prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka, zorganizowano także zbiórkę pieniędzy na pomoc dla Jasia Karwowskiego. Swoje stoisko prezentowała firma REMI.

(dp)

 

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/06/DSC_0245-1024x680.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/06/DSC_0245-300x300.jpgD.P.AKTUALNOŚCIEDUKACJABarbara Ciechańska,Dorota Grabowska-Oleszczuk,dr hab. n. med. Janusz Kocki,dr Przemysław Kołodziej,Elżbieta Gauda,Elżbieta Korbus,Elżbieta Krupa,Ewa Otrębska,Joanna Kulikowska,prof. dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka,Ryszard Podlodowski,SOSW Świdnik,Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy imienia Henryka Sienkiewicza w Świdniku,Urząd gminy Mełgiew,Waldemar Białowąs
13 czerwca w Urzędzie Gminy Mełgiew odbyła się konferencja pt. „Dobre rozwiązania na trudne zachowania”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku przy współpracy Urzędu Gminy Mełgiew i wójta Ryszarda Podlodowskiego, który objął je swoim patronatem. W skład komitetu organizacyjnego weszły: Elżbieta Korbus –...