Dziś w lubelskim oddziale firmy PD CO podpisany został list intencyjny, którego stronami są: PD CO, Zespół Szkół w Trawnikach i Powiat Świdnicki. Sygnatariuszami listu byli Mirosław Taras – wiceprezes PD CO, dyrektor ZS Trawniki – Katarzyna Balcerek oraz wicestarosta Waldemar Białowąs. List podpisany został w asyście górników – nauczyciela i uczniów kierunku górniczego trawnickiej szkoły. Samorząd Powiatu Świdnickiego deklaruje współpracę w budowaniu przyszłej kadry poprzez kształcenie uczniów w szkole posiadającej długą tradycję w nauczaniu zawodów górniczych.

Spółka planuje budowę w sąsiednim Powiecie Chełmskim Kopalni „Jan Karski”, co dla naszego powiatu rodzi  możliwość nawiązania współpracy przy rozwoju kierunków górniczych w Zespole Szkół w Trawnikach.

Kopalnia będzie najbardziej efektywną kosztowo i najbezpieczniejszą kopalnią w Europie, a jej budowa ma być przykładem, który zachęci innych do inwestycji w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. – mówił Mirosław Taras – wiceprezes Prairie Mining Limited – to perspektywy rozwoju nie tylko dla Gminy Siedliszcze i Powiatu Chełmskiego, ale także sąsiadującego z nim Powiatu Świdnickiego oraz całego Województwa Lubelskiego i Polski Wschodniej. Około 10 000 nowych miejsc pracy, rozwój infrastruktury drogowej, zmiana postrzegania Lubelszczyzny jako regionu „typowo rolniczego”, a także pole pod inwestycje z innych branż. Jest to również ogromne pobudzenie gospodarcze i bodziec do rozwoju całego regionu: kilkadziesiąt milionów złotych dodatkowych wpływów do budżetów gmin i Skarbu Państwa rocznie. Wiceprezes PD CO podkreślał, że trzeba zmienić myślenie o szkolnictwie zawodowym i wreszcie nadać mu odpowiednią rangę.

Specjaliści z branży górniczej są poszukiwani na rynku pracy, również na rynku międzynarodowym. Strony podpisanego dziś listu ustaliły, że głównym celem współpracy jest dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy, w tym szczególnie branży górniczej, przede wszystkim z uwzględnieniem specyfiki projektowanej Kopalni „Jan Karski” . Podjęto decyzję o rozpoczęciu współpracy w zakresie uzupełnienia oferty edukacyjnej w kształceniu młodzieży, która po ukończeniu szkoły mogłaby podjąć pracę  w projektowanej Kopalni „Jan Karski”. Dyrektor Katarzyna Balcerek zadeklarowała gotowość doskonalenia zawodowego kadry wraz z możliwością certyfikowania nowych kwalifikacji i umiejętności zgodnie z normami europejskimi.

– Wielomiesięczne starania, liczne spotkania i rozmowy z przedstawicielami Zarządu PD CO przyniosły efekt – mówił Waldemar Białowąs – wierzę, ze inwestycja przyniesie trwałe korzyści dla rozwoju szkoły: powiększy bazę zawodową placówki i ilość miejsc pracy dla nauczycieli, ale także spółki PD CO, która zdobędzie świetnie wykształconą, wedle własnych, uzgodnionych wytycznych, kadrę pracowników i pokaże swoje zaangażowanie w rozwój lokalnej społeczności. To także szansa na podniesienie stopy życiowej społeczności lokalnej gminy Trawniki, powiatu świdnickiego, ale i całego regionu. – dodawał Białowąs.

(dp)

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/06/DSC_4047-1024x683.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/06/DSC_4047-300x300.jpgD.P.AKTUALNOŚCIEDUKACJAGmina Trawniki,Katarzyna Balcerek,Kopalnia "Jan Karski",Mirosław Taras,PC CO,Waldemar Białowąs,Zespół Szkół w Trawnikach
Dziś w lubelskim oddziale firmy PD CO podpisany został list intencyjny, którego stronami są: PD CO, Zespół Szkół w Trawnikach i Powiat Świdnicki. Sygnatariuszami listu byli Mirosław Taras – wiceprezes PD CO, dyrektor ZS Trawniki – Katarzyna Balcerek oraz wicestarosta Waldemar Białowąs. List podpisany został w asyście górników –...