Piątego lipca Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku poinformował, iż: ” Wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz wniosków o przyznanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w związku z uchyleniem z dniem 01.07.2017 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r poz. 1041).” Takie ogłoszenia pojawiły się w urzędach w całej Polsce. Co jest przyczyną wstrzymania przyjmowania wniosków?

– Miałam otworzyć mały zakład krawiecki- skarży się pani Ania, mieszkanka Świdnika- A tu taka przykra niespodzianka. Liczyłam na pieniądze z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności. Miałam za nie zakupić lepszą maszynę. Już rozpoczęłam poszukiwanie poręczycieli dla mojej pożyczki, ale okazuje się, że niepotrzebnie- mówi zawiedziona świdniczanka.

W takiej sytuacji znalazły się setki osób w Polsce. Urzędy pracy w całym kraju dostały polecenie wstrzymania dotacji dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Okazało się, że pieniądze z Funduszu Pracy, które do tej pory przeznaczone były  dla przedsiębiorców sfinansują części kosztów Programu Za Życiem. Zgodnie z informacjami, jakie podaje naTemat: „Zwiększamy liczbę zadań dla asystentów rodziny, chcemy przeznaczyć na ten cel 70 mln zł. Źródłem finansowania mają być środki z Funduszu Pracy, te środki według nas zapewnią wynagrodzenie dla ok. 2 tys. asystentów, kalkulacja zatrudnienia to 3,6 tys. brutto na jeden etat.” – poinformowała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej

Ustawa „Za życiem” wpłynęła na przepisy ustawy o promocji zatrudnienia realizowanej przez powiatowe urzędy pracy. Do kiedy będzie trwał problem nie wiadomo

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/07/pup7-797x1024.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/07/pup7-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIZ KrajuPUP w Świdniku,wstrzymanie dotacji dla przedsiębiorców
 Piątego lipca Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku poinformował, iż: ” Wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz wniosków o przyznanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w związku z uchyleniem z dniem 01.07.2017 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012...