Dzisiaj odbyła się XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Świdniku V kadencji.

Dzisiaj radni powiatu spotkali się, by podjąć uchwałę w sprawie wspólnej realizacji projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8: Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy. Podjęto także uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej oraz zmiany uchwały uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/08/21191332_141976369743481_634196622_o-1024x683.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/08/21191332_141976369743481_634196622_o-300x300.jpgredAKTUALNOŚCI„Wygodniej,bezpieczniej”,nadzwyczajna sesja,Powiat Świdnicki w Świdniku,rada powiatu,szybciej
Dzisiaj odbyła się XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Świdniku V kadencji. Dzisiaj radni powiatu spotkali się, by podjąć uchwałę w sprawie wspólnej realizacji projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...