Powiatowy Ośrodek Wsparcia ,, Stacja Świdnik II ” zaprasza do udziału w projekcie ,,Aktywny Start”. To program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Świdnickiego. Celem głównym projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia.
Projekt realizowany od 1 września do 30 kwietnia 2019 r.

Uczestnikami mogą być osoby spełniające warunki :
· Będące osobami niepełnosprawnymi zamieszkałe na terenie
Powiatu Świdnickiego;
· Bezrobotne, oddalone od rynku pracy, wymagające szczególnego wsparcia;
· Posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ;

· Posiadające zaświadczenie od lekarza psychiatry o zaburzeniach psychicznych ;
· W dniu przystąpienia do projektu będące osobami pełnoletnimi w wieku aktywności zawodowej.

Kontakt:
Biuro Projektu w siedzibie – Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,,Stacja Świdnik II” ul. Kolejowa 5

tel. 510 971 800

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/09/21731261_502273356792751_753103137399450973_n.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/09/21731261_502273356792751_753103137399450973_n-300x300.jpgD.C.AKTUALNOŚCIAktywny start,pomoc osobom niepełnosprawnym,POW „ Stacja Świdnik II”,zatrudnienie
Powiatowy Ośrodek Wsparcia ,, Stacja Świdnik II ” zaprasza do udziału w projekcie ,,Aktywny Start”. To program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Świdnickiego. Celem głównym projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Projekt realizowany od 1 września do 30 kwietnia 2019 r. Uczestnikami mogą być osoby...