Tylko minionym tygodniu powstało 11 nowych ognisk ASF. Wirus pojawił się także w naszym województwie. W kraju jest już kilkadziesiąt ognisk tej choroby. Zapytaliśmy Agnieszkę Brodzką, zastępcę powiatowego lekarza weterynarii w Świdniku, czy powiat świdnicki jest przygotowany do walki z wirusem.

Czy możemy już mówić o epidemii?

Agnieszka Brodzka, zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Świdniku:

– Według stanu z dnia 1 września br. w Polsce odnotowano 93 ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń. Na obszarze województwa lubelskiego stwierdzono 51 ognisk choroby w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną i 183 przypadki ASF u dzików. ASF występuje w 4 powiatach: bialskim, radzyńskim, parczewskim i włodawskim, położonych na terenie naszego województwa.

Jak groźny jest to wirus i w jaki sposób zagraża ludziom i zwierzętom?

Afrykański pomór świń jest groźną, bardzo zakaźną chorobą wirusową powodującą zakażenia u zwierząt z gatunku trzoda chlewna oraz innych świniowatych tj. dziki czy świnio-dziki. Wystąpienie ASF wiąże się z drastycznym ograniczeniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny zarówno w kraju, jak i poza jego granice, co skutkuje ogromnymi stratami ekonomicznymi. ASF zakwalifikowany został do grupy chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu. W przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń w stadzie dochodzi do masowych upadków zwierząt. Należy podkreślić, że ludzie nie są wrażliwi na zakażenie tym drobnoustrojem, więc choroba nie stwarza zagrożenia dla ich życia lub zdrowia. Na części obszaru województwa lubelskiego zarządzany jest odstrzał sanitarny dzików w celu ograniczenia introdukcji wirusa afrykańskiego pomoru świń do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. Znaczące zmniejszenie populacji dzików skutkować będzie ograniczeniem rozprzestrzeniania się ASF. Wystąpienie ASF skutkuje przede  wszystkim ogromnymi stratami finansowymi dla gospodarki. Budżet państwa ponosi bardzo duże wydatki związane w pierwszej kolejności z kosztami zwalczania choroby w gospodarstwach, gdzie zostanie  stwierdzona tj. zabicie pod urzędowym nadzorem zwierząt pochodzących z zapowietrzonego stada, ich utylizacja, czynności oczyszczania i dezynfekcji oraz koszty badań laboratoryjnych. Za zabite z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej zwierzęta, zniszczony sprzęt czy pasze wypłacane są posiadaczom zwierząt odszkodowania ze środków budżetu państwa przeznaczonych na zwalczenie chorób zakaźnych zwierząt. Część naszego województwa objęta jest Programem bioasekuracji mającym na celu zapobieganie szerzenia się afrykańskiego pomoru świń na lata 2015-2018. Cel ten jest realizowany przez zwiększenie poziomu bioasekuracji w części gospodarstwach. W odniesieniu do tych gospodarstw, które nie są w stanie spełnić wysokich wymogów bioasekuracji ustalonych w ww. Programie powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzje nakazujące zabicie lub poddanie ubojowi świń oraz zakazujące ich wprowadzania do gospodarstw i utrzymywania w gospodarstwach przez okres trwania programu. Posiadacze zwierząt otrzymują odszkodowania ze środków budżetu państwa za zabite zwierzęta oraz rekompensaty za wstrzymanie się od ich hodowli.

W minionym tygodniu odbyło się spotkanie dotyczące przygotowań do powiatowych ćwiczeń zgrywających. Dotyczyło ASF?

– To było spotkanie robocze mające na celu omówienie strategii postępowania w przypadku wystąpienia choroby i przygotowanie się do zaplanowanych na 10 września br. ćwiczeń terenowych w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Czy nasz powiat jest przygotowany na tego wirusa?

 Powiat świdnicki przygotowuje się do walki z ASF, choć nie stwierdzono na jego obszarze żadnych przypadków tej choroby. Kolejne zachorowania występują coraz bliżej granic naszego powiatu. Z tego względu mamy zabezpieczone zaplecze sprzętowe do zwalczania ASF. Prowadzone są na bieżąco szkolenia rolników w zakresie bioasekuracji, by zminimalizować zagrożenie przeniesienia wirusa na teren powiatu. Przestrzeganie zasad bioasekuracji to jedyny, sprawdzony sposób ochrony stad świń przed afrykańskim pomorem świń. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdniku prowadzi akcję informacyjną dla kół łowieckich i myśliwych odnośnie zapobiegania zakażeniom afrykańskim pomorem świń podczas polowań. Na bieżąco przekazywane są informacje odnośnie sytuacji epizootycznej w zakresie ASF do wszystkich służb powiatowych.

Podkreślić należy, że ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa ASF jest możliwe tylko wówczas, gdy posiadacze trzody chlewnej będą bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji. Z powyższego względu media mogą odegrać znaczącą rolę w uwrażliwianiu rolników, co do wymogu konsekwentnego przestrzegania zasad bioasekuracji. Wszelkie opisane wyżej działania Inspekcji Weterynaryjnej i innych służb zaangażowanych w likwidację ASF mogą liczyć na powodzenie tylko w sytuacji świadomego współdziałania rolników utrzymujących trzodę chlewną i bezwzględnego stosowania się do wymogów bioasekuracji. W następstwie nieprzestrzegania tych wymogów przez choćby jedno gospodarstwo i pojawienia się nowego ogniska choroby cierpią na tym gospodarstwa sąsiednie, a społeczeństwo ponosi koszty wypłaconych odszkodowań. Na 10 września br. zaplanowane zostały ćwiczenia w gospodarstwie utrzymującym trzodę chlewną w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Wezmą w nich udział przedstawiciele wszystkich służb i instytucji związanych z likwidacją tej choroby.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/09/animal-1867180__340.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/09/animal-1867180__340-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIafrykański pomór świń,Agnieszka Brodzka,ASF
Tylko minionym tygodniu powstało 11 nowych ognisk ASF. Wirus pojawił się także w naszym województwie. W kraju jest już kilkadziesiąt ognisk tej choroby. Zapytaliśmy Agnieszkę Brodzką, zastępcę powiatowego lekarza weterynarii w Świdniku, czy powiat świdnicki jest przygotowany do walki z wirusem. Czy możemy już mówić o epidemii? Agnieszka Brodzka, zastępca...