W dniu 17 września 2017 od godz. 15 – tej odbędzie się Festyn Integracyjny-  „Ze sztuką przez życie”na placu przy muszli koncertowej w Mełgwi.

Festyn Integracyjny wpisuje się w obchody Jubileuszu 700-lecia  miejscowości Mełgiew. Potrzeba organizacji imprezy  wynika z wieloletnich doświadczeń  w pracy z osobami na co dzień korzystającymi  ze wsparcia placówek pomocowych. Poprzez prezentację twórczości artystycznej chcemy  ukazać potencjał osób niepełnosprawnych a tym samym zapobiegać marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu.

Festyn integracyjny „Ze sztuką przez życie” będzie jednym z ważniejszych punktów obchodów Jubileuszu 700-lecia miejscowości Mełgiew.

Głównym celem jest :

 • integracja ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnych na co dzień korzystających ze wsparcia Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Specjalnych Ośrodków Szkolno -Wychowawczych, Środowiskowych Domów Samopomocy oraz innych instytucji pomocowych z województwa lubelskiego;
 • przeciwdziałanie tendencjom izolacyjnym, segregującym i dyskryminującym;
 • prezentacja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych;
 • dążenie do normalizacji sytuacji osób niepełnosprawnych, tak aby ich obecność była zjawiskiem oczywistym i normalnym dla społeczeństwa

 

Honorowy Patronat nad imprezą obejmą :

 • Pan Sławomir Sosonowski Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Pan Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski
 • Pan Dariusz Kołodziejczyk Starosta Powiatu Świdnickiego

 

Organizatorzy :

 • SIS Warsztat Terapii Zajęciowej w Mełgwi
 • Wójt Gminy Mełgiew
 • Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi

 

Program Festynu Integracyjnego „Ze sztuką przez życie”

 

 

Festyn odbędzie się dnia 17 września 2017 roku o godzinie 15 -tej w muszli koncertowej Urzędu Gminy Mełgiew.

 

1500-1530  powitanie  zaproszonych gości

 

 

1530-1800

•                     przegląd twórczości artystycznej ( występy osób niepełnosprawnych                       z zaproszonych ośrodków ( warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, środowiskowe domy samopomocy, ośrodki wsparcia i inne )

•                     występy zespołów tańca nowoczesnego GOK Mełgiew

•                     pokaz judo

1800-2000  gwiazda wieczoru

 

 

Wydarzenia towarzyszące :

 

 • animacje dla dzieci ( malowanie twarzy, tworzenie balonikowych stworów, bańki mydlane itp)
 • kreatywne warsztaty plastyczne skierowane głównie do dzieci , prowadzone przez instruktorów Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mełgwi
 • wystawy i kiermasz  prac uczestników przeglądu
 • strefa rozrywki dla dzieci
 • zawody w boule o Puchar Wójta Gminy Mełgiew
 • poczęstunek
 • wspólna zabawa integracyjna

 

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/09/21371304_1735845433377534_3505214730879167028_n-1.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/09/21371304_1735845433377534_3505214730879167028_n-1-300x300.jpgredAKTUALNOŚCI"Ze Sztuką Przez Życie",festyn integracyjny,Mełgiew
W dniu 17 września 2017 od godz. 15 – tej odbędzie się Festyn Integracyjny-  „Ze sztuką przez życie”na placu przy muszli koncertowej w Mełgwi. Festyn Integracyjny wpisuje się w obchody Jubileuszu 700-lecia  miejscowości Mełgiew. Potrzeba organizacji imprezy  wynika z wieloletnich doświadczeń  w pracy z osobami na co dzień korzystającymi  ze...