Dzisiaj odbyła się XXXVIII sesja Rady Powiatu V kadencji. To pierwsze spotkanie radnych po wakacyjnej przerwie.

Na początku starosta Dariusz Kołodziejczyk poinformował o działaniach zarządu pomiędzy sesjami. W lipcu powołano komisje konkursowe mające dokonać wyboru dyrektorów w SOSW w Kozicach Dolnych, SOSW w Świdniku oraz Zespołu Szkół w Piaskach. Na początku sierpnia podjęto uchwały dotyczące powierzenia obowiązków pełnienia stanowisk dyrektorów w tych placówkach. Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Powiatu, starosta Kołodziejczyk przedstawił radnym nowych zarządzających.- W SOSW w Kozicach Dolnych stanowisko dyrektora objęła Elżbieta Gauda, w SOSW Świdnik Elżbieta Krupa, a w Piaskach ponownie wybrano Waldemara Szałka- poinformował zebranych starosta Dariusz Kołodziejczyk. Pomiędzy sesjami zarząd podejmował również uchwały w sprawie opinii dotyczącej wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację rozbudowy ul. Okulickiego od strony Al. Lotników Polskich do ul. Wyspiańskiego oraz rozbudowy Al. Lotników Polskich od ul. Niepodległości do ul. Kolejowej, ul. Struga, budowy ul. Klubowej i rozbudowy ul. Kolejowej. Wszystkie inwestycje realizowane będą etapami, w ramach zadania inwestycyjnego- „ Mobilny LOF”, w ramach ZIT LOF. W trakcie dzisiejszych obrad przyjęto jedną z najważniejszych uchwał, dotyczącą przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świdnickiego za I półrocze 2017 roku.

Podczas XXXVIII sesji Rady Powiatu dyrektor PUP w Świdniku Marcin Troć, przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności urzędu oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy. – Mamy bardzo dobre wyniki. Na dzień dzisiejszy jest zarejestrowanych 2800 osób bezrobotnych, gdzie w roku ubiegłym w podobnym okresie było ich ponad 3300- informuje Troć.- Stopa bezrobocie na koniec sierpnia wynosi 10,8%- dodaje dyrektor PUP.

Dla porównania w 2015 roku wynosiła 14,4%, a w 2016- 12,6%. Największą grupę osób stanowią długotrwale bezrobotni. Najliczniej poszukują pracy osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. Dużą grupę bezrobotnych stanowią kobiety. Dlatego PUP w Świdniku stara się aktywizować bezrobotnych oraz pośredniczyć w znalezieniu zatrudnienia. Z informacji dyrektora Trocia wynika, że urząd pracy sięga po aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, gwarantowane przez środki z FP, Europejskiego Funduszu Społecznego, refundację wynagrodzeń, KFS, czy PFRON. W ubiegłym roku było to ogółem ponad 14 mln zł. PUP realizuje również różnego rodzaju programy regionalne, specjalne, organizuje szkolenia, staże, środki na rozpoczęcie działalności, czy doposażenie stanowiska.- Jest widoczny spadek bezrobotnych wśród osób młodych, do 30 roku życia. Na koniec roku takich osób było 900, obecnie jest ich 700. Dla porównania w 2015 roku była to liczba 1250 osób. Taki wynik osiągnęliśmy m. in. dzięki środkom z EFS, czy FP- mówi Troć.

Podczas dzisiejszej sesji radni podejmowali uchwały m. in. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wprowadzenia zmian w statucie SP ZOZ w Świdniku, jak i utworzenia Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Powiecie Świdnickim.  Ośrodek zostanie powołany do życia na bazie Zespołu Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku. – Jego celem będzie zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się. Powołanie takiego ośrodka podniesie nie tylko jakość życia mieszkańców, ale ich rozwój osobisty, społeczny i zawodowy. Dodatkowo projekt zrealizowany będzie ze środków zewnętrznych i nie będzie wymagał wkładu własnego- wyjaśnił wicestarosta Waldemar Białowąs. W punkcie dotyczącym zmiany wieloletniej prognozy finansowej i budżetu powiatu pojawiło się pytanie o ul. Kusocińskiego.-  Kiedy zarząd planuje zwiększenie kwoty w budżecie na wykup gruntów pod budowę ulicy Kusocińskiego, której nie widać w obecnych zmianach budżetowych?- dopytywał radny Pejo. Odpowiedzi udzielił członek zarządu, Jakub Osina.- Trwa procedura ZRID w myśl, której powstanie wycena działek. Wówczas będzie nam znana potrzebna kwota. Wszystko w tej sprawie odbywa się zgodnie z ustawowym harmonogramem- powiedział. Podczas XXXVIII sesji Rady Powiatu radni zgłaszali interpelacje w formie pisemnej.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/09/DSC05407-1024x683.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/09/DSC05407-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIrada powiatu,redni powiatu,sesja powiatowa,Starostwo Powiatowe w Świdniku,zarząd powiatu
Dzisiaj odbyła się XXXVIII sesja Rady Powiatu V kadencji. To pierwsze spotkanie radnych po wakacyjnej przerwie. Na początku starosta Dariusz Kołodziejczyk poinformował o działaniach zarządu pomiędzy sesjami. W lipcu powołano komisje konkursowe mające dokonać wyboru dyrektorów w SOSW w Kozicach Dolnych, SOSW w Świdniku oraz Zespołu Szkół w Piaskach. Na...