Powiat Świdnicki w Świdniku udzielił SPZOZ poręczenia kredytu bankowego w wysokości 2.622.612,50 zł. Dziś wicestarosta Waldemar Białowąs, członek zarządu Leszek Czechowski oraz  dyrektor szpitala Jacek Kamiński i skarbnik Powiatu Jan Chabros podpisali stosowne dokumenty. W spotkaniu uczestniczyły także z-ca dyrektora ds. ekonomiczno – finansowych Elżbieta Romańska – Nowik i Doradca Klienta Centrum Korporacyjne w Lublinie Dorota Kicińska-Adamiec.

Środki te zostaną przeznaczone na wkład własny do 3 projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Co zmieni się w placówce?

Przeprowadzone mają być prace remontowo – budowlane, w tym dostosowawczych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie w sprzęt medyczny Przychodni Specjalistycznej szpitala. SPZOZ czekać ma też modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa danych.

Dzięki realizacji projektów możliwe będzie uzyskanie bezzwrotnych środków unijnych w wysokości 6.455.225 zł oraz podniesienie jakości usług i świadczeń wykonywanych przez świdnicki szpital.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/09/21460106_144882922786159_351365864_o-1024x680.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/09/21460106_144882922786159_351365864_o-300x300.jpgD.C.AKTUALNOŚCIkredyt dla szpitala,modernizacja sszpitala,poręczenie kredytu,SPZOZ
 Powiat Świdnicki w Świdniku udzielił SPZOZ poręczenia kredytu bankowego w wysokości 2.622.612,50 zł. Dziś wicestarosta Waldemar Białowąs, członek zarządu Leszek Czechowski oraz  dyrektor szpitala Jacek Kamiński i skarbnik Powiatu Jan Chabros podpisali stosowne dokumenty. W spotkaniu uczestniczyły także z-ca dyrektora ds. ekonomiczno – finansowych Elżbieta Romańska - Nowik i...