„Praca – pasja czy obowiązek? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi, planety ludzi Antoine’a de Saint-Exupéry’ego oraz do wybranych tekstów kultury” – między innymi takie zadania zostały postawione tegorocznym maturzystom.

Matura 2017 to już historia, a Centralna Komisja Egzaminacyjne właśnie ogłosiła jej pełne wyniki: I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku ma powody do dumy! Tegoroczni maturzyści z „Bronka” po raz kolejny odnotowali świetny wynik egzaminu dojrzałości: 100 %.

W roku szkolnym 2016/2017 w szkole do egzaminu podeszło 105 osób. Język polski zdali średnio na poziomie 61%, matematykę na 71%, a angielski na 81%.

Serdeczne gratulacje i słowa uznania wszystkim maturzystom z „Bronka”, ich rodzicom i nauczycielom, którzy przygotowali ich do egzaminu dojrzałości złożył dyrektor Stanisław Stefańczyk: – Nigdy nie jest tak, że sukces przychodzi łatwo, nigdy nie jest tylko kolorowo, wesoło i sympatycznie. W ciągu trzech lat nauki bywa bardzo różnie. Są momenty miłe, kiedy najsolidniejsi są chwaleni, ale są też nieprzyjemne spotkania, w czasie których trzeba przywołać ucznia do porządku, nieraz krzyknąć, nieraz pozwolić na zwierzenia, nieraz wziąć po prostu za rękę. Żeby egzamin dojrzałości wypadł dobrze potrzeba dużo systematycznej, świadomej pracy. Nauczyciele organizują zajęcia pozalekcyjne, przeprowadzają matury próbne, w zespołach przedmiotowych analizują wyniki, formułują wnioski do dalszej pracy. Systematycznie monitorujemy frekwencję uczniów, bo uczeń nieobecny na lekcjach to uczeń, który bardzo wiele traci. Zależy nam także na współpracy z rodzicami. Ich zaangażowanie, kontakt ze szkołą powoduje, że dziecko jest dopilnowane i ma poczucie bezpieczeństwa, bo czuje, że ma wsparcie ze strony rodziny i szkoły, której trzy lata temu zaufał. Dlatego wszystkim za ciężką pracę i odpowiedzialność serdecznie dziękuję.

 

– I Liceum to szkoła z 60-letnią tradycją. Pracujący w niej nauczyciele to ludzie pełni pasji, o szerokich horyzontach, to autorzy podręczników szkolnych, specjaliści w swoich dziedzinach. – mówi wicestarosta powiatu świdnickiego Waldemar Białowąs – Swoje pasje zaszczepiają w młodych ludziach, którym nauka sprawia autentyczną przyjemność, a to daje efekty w postaci świetnych wyników. Zawsze zachęcam młodych chcących kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym do wyboru tej szkoły, ponieważ nie ustępuje ona w niczym szkołom z większych miast. Jednocześnie „Bronka” charakteryzuje niepowtarzalny klimat i partnerskie podejście do ucznia, które wyróżnia go na tle innych placówek. – podkreśla wicestarosta.

Wszystkim zdolnym maturzystom składamy serdeczne gratulacje!

 

(dp)

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/09/fot.-2.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/09/fot.-2.jpgD.P.AKTUALNOŚCIEDUKACJABronek,I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku,matura 2017,Stanisław Stefańczyk,Waldemar Białowąs
„Praca – pasja czy obowiązek? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi, planety ludzi Antoine'a de Saint-Exupéry'ego oraz do wybranych tekstów kultury” – między innymi takie zadania zostały postawione tegorocznym maturzystom. Matura 2017 to już historia, a Centralna Komisja Egzaminacyjne właśnie ogłosiła jej pełne wyniki: I...