W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada  19 października, a Tydzień Mediacji odbędzie się od 16 do 20 października. Wzorem lat ubiegłych Komenda Powiatowa Policji w Świdniku włącza się do wspólnych działań. W ramach promocji mediacji funkcjonariusze policji będą pełnić dyżury informacyjne, a także zorganizują „drzwi otwarte” w komendzie w Świdniku i w komisariacie w Piaskach.

Czynny udział w tym wydarzeniu biorą sądy, prokuratury, jednostki policji, ośrodki mediacyjne, kancelarie prawne, poradnie psychologiczne jak również placówki oświatowe z całej Polski. W trakcie organizowanych dyżurów, konferencji, warsztatów można uzyskać informacje dotyczące mediacji.

Mediacja to dobrowolne, poufne i niesformalizowane pozasądowe postępowanie w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody, prowadzone miedzy stronami (uczestnikami) określonego sporu przez osobę trzecią – bezstronnego mediatora celem doprowadzenia do ugodowego załatwienia tego sporu. W sprawach karnych mediacja ma na celu naprawianie w wyrządzonych przestępstwach szkód materialnych i moralnych, pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb. Sprawcy pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego załagodzeniu.

W związku z powyższym w dniach 16-20 października w godz. 8:00-15:00 na terenie KPP w Świdniku będą pełnione dyżury informacyjne przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji i Wydziału Kryminalnego połączone z udostępnieniem materiałów informacyjnych dla interesantów (ulotki, broszury, plakaty). Natomiast w dniu 19 października czyli w dniu przypadającym na Międzynarodowy Dzień Mediacji zaplanowano „Drzwi Otwarte” w godzinach 8:00-18:00 w KPP Świdnik, w godzinach 8:00 -15:00 w Komisariacie Policji w Piaskach połączone z prelekcjami na temat idei pozasądowego rozwiązywania sporów z możliwością przeprowadzenia symulacji mediacji.

Serdecznie zapraszamy!

 

E.D.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/10/DSC00570-1024x683.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/10/DSC00570-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIKPP Świdnik,Międzynarodowy Dzień Mediacji,Tydzień Mediacji
W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada  19 października, a Tydzień Mediacji odbędzie się od 16 do 20 października. Wzorem lat ubiegłych Komenda Powiatowa Policji w Świdniku włącza się do wspólnych działań. W ramach promocji mediacji funkcjonariusze policji będą pełnić dyżury informacyjne, a także zorganizują „drzwi otwarte” w komendzie...