Na Lubelszczyźnie, gdzie znajduje się jedna piąta zasobów polskiego węgla, może powstać nawet pięć kopalni węgla kamiennego. We czwartek europoseł i prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie Krzysztof Hetman zapowiadał, że budowa kopalń ma przynieść nowe miejsca pracy i spowodować „powrót lubelskich emigrantów”, którzy wyjechali do pracy w innych regionach lub zagranicę.

Powiatowy samorządowcy liczą na korzyści.

Zdaniem starosty świdnickiego Dariusza Kołodziejczyka – Program Samorządowy ”Lubelskie napędzane węglem”, to miejsca pracy dla  mieszkańców. Rozwój szkolnictwa zawodowego, rozwój infrastruktury i nowe inwestycje na terenie powiatu. Realizacja programu to także możliwość pozyskania dodatkowych środków z Unii Europejskiej w nowym okresie programowania po 2020 roku.

Obecnie wielu mieszkańców powiatu świdnickiego pracuje w kopalni Bogdanka. Program jest doskonałą szansa na zwiększenie rozwoju. Jedna kopalnia jest szansą na znaczne zmniejszenie bezrobocia wśród mieszkańców i rozwój powiatu. Jedna kopalnia może zatrudniać od 3-4 tys. osób, według przedstawianego programu kopalni miałoby powstać ich cztery lub pięć. W sumie może zostać zatrudnionych od 12 – 20 tys. osób w samych kopalniach.  Z doświadczenia wynika, że na jednego pracownika kopalni przypada aż czterech pracowników zatrudnionych w spółkach okołogórniczych oraz w handlu i usługach, co daje zatrudnienie prawie 80 tys. osób. Jest również szansa dla absolwentów szkół górniczych z naszego powiatu, dla których pojawi się możliwość uzyskania pracy. Już dziś kształcimy przyszłych górników w takich kierunkach jak: technik górnictwa podziemnego, technik górnictwa odkrywkowego. Prowadzimy również kwalifikacyjne kursy zawodowe górnik – eksploracja złóż podziemnych, technik górnictwa podziemnego. Budowa 4 – 5 kopalni to olbrzymia szansa dla naszych uczniów. Nie tylko Ślązacy posiadają złoża węgla. W województwie lubelskim szacuje się je na około 40 mld. ton. Jestem przekonany, że wszyscy mieszkańcy ucieszyliby się z tej inwestycji. Dla wielu będzie to szansą na poprawienie sytuacji materialnej. Pamiętajmy o tym, że na terenie powiatu rozwinęłoby się budownictwo mieszkaniowe. Powstały by nowe żłobki, przedszkola. Warto dodać, że jest to również szansa dla wielu mieszkańców, którzy chcieliby wrócić do kraju – komentuje starosta Kołodziejczyk

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/10/kopalnia.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/10/kopalnia-300x300.jpgWTRAKTUALNOŚCIinwestycja,kopalnia węgla kamiennego,PSL
Na Lubelszczyźnie, gdzie znajduje się jedna piąta zasobów polskiego węgla, może powstać nawet pięć kopalni węgla kamiennego. We czwartek europoseł i prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie Krzysztof Hetman zapowiadał, że budowa kopalń ma przynieść nowe miejsca pracy i spowodować 'powrót lubelskich emigrantów', którzy wyjechali do pracy w innych regionach lub...