Podczas XXXIX sesji Rady Powiatu w Świdniku V kadencji dużo mówiło się o edukacji w powiecie świdnickim.

Na początku sesji poinformowano o działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Świdniku oraz Stowarzyszenie Integracji Społecznej. Następnie szeroko omawiano funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych w powiecie, w roku szkolnym 2017/2018. Z danych wynika, że we wszystkich szkołach uczy się 1168 uczniów. Powiat Świdnicki jest organem prowadzącym dla 8 jednostek oświatowych. W efekcie naboru  w roku 2017/2018 utworzono 77 oddziałów. Najliczniejsze są klasy drugie, a największą popularnością wśród pierwszoklasistów cieszył się zawód: technik informatyk.

To dobry rok dla powiatowych placówek edukacyjnych. – W ostatnim czasie oddaliśmy do użytku całoroczne korty tenisowe przy PCEZ, przy I LO powstaje hala sportowo – widowiskowa, a przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Świdniku powstał wyjątkowy plac zabaw. Dziesiątki milionów złotych wesprze naszych uczniów i kadrę nauczycielską, a wiem, że lepsze warunki pracy przekładają się na wyniki uczniów i nauczycieli. Myślę, że pozyskane środki nie byłyby tak duże, gdyby nie dobra współpraca dyrektorów szkół z organem prowadzącym, która przynosi uczniom wymierne korzyści – mówi wicestarosta Waldemar Białowąs.

W najbliższym czasie miliony spłyną do powiatowych placówek, a przeznaczone będą na różne cele. Ponad 8 mln zł zostanie zainwestowane w modernizację i sprzęt specjalistyczny do pracowni oraz w organizację zagranicznych staży w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej. Wyremontowane zostanie Centrum Kształcenia Praktycznego oraz pomieszczenia sanitarne.

Do Zespołu Szkół w Piaskach trafić ma również ponad 8 mln zł. Zmodernizowane zostaną tam warsztaty szkolne, przeprowadzone remonty pomieszczeń. Ponad 4, 5 mln przeznaczone zostanie na termomodernizację szkoły. W ramach projektu „Droga do profesji”, w ZS Piaskach utworzona będzie pracownia języków obcych i doposażone inne pracownie. Wartość projektu to ponad 2, 5 mln zł.

Powiat chce pozyskać blisko 6 mln 323 tys. zł dla SOSW w Kozicach Dolnych w ramach projektu Polska-Białoruś- Ukraina, który przewiduje modernizację i rozbudowę. Już wkrótce przy SOSW w Świdniku zostanie oficjalnie otwarty integracyjny plac zabaw za 200 tys. zł. Ośrodek czeka również na modernizację terenów przyległych do placówki. Wartość projektu w ramach PL-BY- UA to 5 806 799,46 zł.

Dwa projekty w ramach RPO o łącznej wartości 570 tys. zł. realizuje ZS w Trawnikach. W ramach projektu: „Szkoła kluczowych kompetencji – poprawa jakości kształcenia w ZS Zawodowej przy ZS w Trawnikach” szkoła otrzyma 259 tys. zł na dodatkowe zajęcia, doradztwo zawodowe, jak również kursy doskonalące dla nauczycieli. Realizowany jest też projekt „Aktywni zawodowcy. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Trawnikach”, którego wartość to ponad 300 tys. zł.

Do ZS nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku realizuje projekt „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu”. Trafi tam ponad 2,5 mln zł. Dzięki temu szkoła może oferować dodatkowe zajęcia zawodowe, staże dla uczniów i kursy doskonalące dla nauczycieli, a także doposaży pracownie zawodowe. Placówka realizuje również projekt- „Przez trudy do gwiazd”, wart ponad 390 tys. zł. Na praktyki zawodowe dla techników żywienia i usług gastronomicznych, „hotelarzy” i „logistyków” przeznaczone jest ponad 300 tys. zł.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/10/szkoly-1024x680.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/10/szkoly-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIEDUKACJAEdukacja,powiat świdnicki,unijne miliony,wicestarosta Waldemar Białowąs
Podczas XXXIX sesji Rady Powiatu w Świdniku V kadencji dużo mówiło się o edukacji w powiecie świdnickim. Na początku sesji poinformowano o działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Świdniku oraz Stowarzyszenie Integracji Społecznej. Następnie szeroko omawiano funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych w powiecie,...