Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu przekazano informacje o działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku oraz Stowarzyszenie Integracji Społecznej.

WTZ w Mełgwi utworzono w 2003 roku. Terapią objęto 33 osoby, głównie z powiatu świdnickiego. Codziennie do placówki dowożonych jest 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Warsztaty realizują cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną. Rehabilitacja zawodowa to różnego rodzaju zajęcia odbywające się w pracowniach np. gospodarstwa domowego, czy krawiectwa. Uczestnicy mają także możliwość korzystania z ogólnorozwojowych zajęć pedagogicznych, terapii psychologicznej i muzykoterapii. W WTZ utworzono grupę aktywności zawodowej jako narzędzie wsparcia kształcenia zawodowego i rozwoju osobowości swoich  podopiecznych. Obecnie 12 uczestników bierze udział w projekcie Spektrum korzyści- programie integracji społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanym przez PCPR Świdnik. Na przestrzeni 13 lat 9 osób usamodzielniło się i podjęło zatrudnienie. WTZ finansowane są ze środków PFRON oraz Powiatu Świdnickiego.

WTZ PSONI Koło w Świdniku działa od 1998 roku. Ich głównym celem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Terapia zajęciowa odbywa się w 8 pracowniach, a aktywizacja zawodowa realizowana jest poprzez udział w kursach, szkoleniach i zajęciach praktycznych. WTZ PSONI bierze udział w wielu projektach i kursach jak: „ Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej”, „ Lubelskie bez ograniczeń”, „ Więcej informacji więcej samodzielności”, czy „Spektrum korzyści”. Rozwój pasji i zainteresowań realizowany jest poprzez udział podopiecznych WTZ w różnych grupach . Biorą oni udział w festiwalach, konkursach czy przeglądach artystycznych. Na tym polu podopieczni odnoszą wiele sukcesów. WTZ od 2003 roku prowadzi działalność wydawniczą poświęconą problematyce społeczno- kulturalnej powiatu. Na łamach czasopisma „ Bliżej siebie” prezentują również twórczość. Próbkę swoich możliwości pokazali podczas dzisiejszej sesji. Podopieczni WTZ dla radnych przygotowali specjalny występ artystyczny oraz upominki.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/10/DSC_0775-1024x680.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/10/DSC_0775-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIEDUKACJAniepełnosprawni,rada powiatu,WTZ,WTZ Mełgiew,WTZ PSONI Koło w Świdniku
Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu przekazano informacje o działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku oraz Stowarzyszenie Integracji Społecznej. WTZ w Mełgwi utworzono w 2003 roku. Terapią objęto 33 osoby, głównie z powiatu świdnickiego. Codziennie do placówki dowożonych jest 25...