W Mełgwi, Trawnikach, Piaskach i Rybczewicach odbyły się spotkania z doradcami zawodowymi PUP w Świdniku.

Celem spotkań, które miały miejsce w dniach 17-20 października było przekazanie osobom bezrobotnym informacji dotyczących zakresu i form pomocy oferowanych przez Urząd Pracy.

Omówiono zakres usług i instrumentów rynku pracy realizowanych przez PUP. Przekazano również informacje dotyczące zasad korzystania z usług rynku pracy, takich jak pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, organizacja szkoleń.

Ponadto zostały przedstawione instrumenty rynku pracy takie jak jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne, roboty publiczne, doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy, refundacja wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne dla osób poniżej 30 roku życia, staże.
Osoby bezrobotne zostały również poinformowane o innych instrumentach przeznaczonych dla osób poniżej 30 roku życia, takich jak bony na zasiedlenie, bony szkoleniowe, bony stażowe. Uczestnicy zapoznali się z aktualnymi ofertami pracy.
Ogółem w spotkaniach wzięło udział 60 osób zarejestrowanych w PUP w Świdniku.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/10/22792269_521696894850397_3858195369503787029_o-1024x768.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/10/22792269_521696894850397_3858195369503787029_o-300x300.jpgD.C.AKTUALNOŚCIPUP w Świdniku,spotkania PUP w gminach
W Mełgwi, Trawnikach, Piaskach i Rybczewicach odbyły się spotkania z doradcami zawodowymi PUP w Świdniku. Celem spotkań, które miały miejsce w dniach 17-20 października było przekazanie osobom bezrobotnym informacji dotyczących zakresu i form pomocy oferowanych przez Urząd Pracy. Omówiono zakres usług i instrumentów rynku pracy realizowanych przez PUP. Przekazano również informacje dotyczące zasad korzystania...