Wójt Gminy Mełgiew, Ryszard Podlodowski poinformował o kolejnych środkach finansowych, które tym razem będą przeznaczone na kolektory i edukację.

Po raz kolejny gmina Mełgiew będzie realizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dotyczący montażu kolektorów słonecznych. Wniosek spełnił wszystkie kryteria wyboru projektów i otrzymał pozytywną ocenę uzyskując 100 punktów.

Z kolei projekt pt. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z gminy Mełgiew” spełnił kryteria, uzyskał wymaganą liczbę punktów i został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Jego celem jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w: SP w Dominowie, SP w Krępcu, SP i GIM w ZS w Mełgwi oraz SP w Podzamczu poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczniów i kursów zawodowych dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni szkolnych.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/11/solar-panels-1273129__340.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/11/solar-panels-1273129__340-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIEdukacja,kolektory,Mełgiew,Ryszard Podlodowski
Wójt Gminy Mełgiew, Ryszard Podlodowski poinformował o kolejnych środkach finansowych, które tym razem będą przeznaczone na kolektory i edukację. Po raz kolejny gmina Mełgiew będzie realizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dotyczący montażu kolektorów słonecznych. Wniosek spełnił wszystkie kryteria wyboru projektów i otrzymał pozytywną ocenę uzyskując 100 punktów. Z...