W tym tygodniu Zarząd Powiatu Świdnickiego podpisał trzy umowy na dofinansowanie projektów. Skorzystają: PCEZ, ZS nr 1 i ZS w Piaskach.

– Tym razem trzy nasze jednostki oświatowe podpisały umowy na dofinansowanie kształcenia zawodowego. Dzięki wykorzystaniu projektów chcemy zwiększyć współpracę szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami m. in. poprzez realizację działań ukierunkowanych na wspólne przygotowywanie programów nauczania.
Stawiamy na organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu, jak również wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych – mówi Dariusz Kołodziejczyk, Starosta Powiatu Świdnickiego.

Jak się okazuje Powiat Świdnicki wśród priorytetów, takich jak infrastruktura, baza sportowa, czy opieka socjalna,  w znacznym stopniu stawia na kształcenie zawodowe.

– Podpisane umowy to efekt wielomiesięcznej współpracy dyrektorów i nauczycieli z naszych szkół z organem prowadzącym oraz Urzędem Marszałkowskim, dystrybuującym środki – podkreśla Waldemar Białowąs, Wicestarosta Powiatu Świdnickiego – naszym uczniom chcemy zapewnić zarówno szeroki wybór kierunków kształcenia, jak i doskonałe warunki do nauki w nowoczesnych i świetnie wyposażonych szkolnych pracowniach. Dlatego kładziemy tak duży nacisk na pozyskiwanie środków zewnętrznych, które umożliwiają realizację tych ambitnych planów – podsumowuje wicestarosta.

W PCEZ 100 uczniów skorzysta z możliwości uzyskania certyfikatu pozwalającego m.in. na obsługę dronów, a 21 nauczycieli uzyska certyfikaty pozwalające na szkolenie kolejnych uczniów zainteresowanych możliwością ich obsługi.

Całkowity koszt projektu „Wykształceni Zawodowcy” to prawie 965 tys. zł.

Natomiast w ZS Nr 1 realizowany jest projekt „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu”.
100 uczniów będzie miało możliwość podniesienia swoich kompetencji w zakresie florystyki, uzyskać tytuł operatora wózka widłowego, menedżera gastronomii, a także podejść do kursu prawa jazdy kat. B. W ramach środków z projektu zaplanowana jest także modernizacja sali gimnastycznej i utworzenie mobilnych pracowni specjalistycznych dla uczniów. Całkowity koszt projektu to ponad 1 mln. zł.

Projekty realizowane będą w ramach działania 12.4 – Kształcenie zawodowe.

Kolejna podpisana w tym tygodniu umowa na dofinansowanie dotyczy realizacji projektu „Droga do profesji” dla ZS w Piaskach. Kwota pozyskanych funduszy to 2 672 241,20 zł.

W ramach projektu zaplanowano 215 staże dla 141 uczniów Technikum oraz 149 praktyk dla 112 uczniów Branżowej Szkoły I st.
200 uczniów weźmie udział w 4 formach zajęć specjalistycznych umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych:
1.operacje blacharskie
2.naprawa i obsługa klimatyzacji
3.szkolenie z bezpiecznej jazdy
4.nowoczesne metody strzyżenia, koloryzacji, upięć, pielęgnacji włosów oraz stylizacji wizerunku.

Dla 154 uczniów zostaną zorganizowane szkolenia:
1.kurs spawacza metodą TIG,
2.kurs prawo jazdy kat. B
3.kurs operatorów wózków widłowych
4.kurs wizażu
5.zabiegi kosmetyczne
Projekt zakłada za kwotę ponad 1 mln zł doposażenie pracowni kształcenia zawodowego i zakup materiałów dydaktycznych. Będzie realizowany w okresie 6.11.2017– 30.09.2019r.

 

 

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/11/23415169_10155210606934779_1541323908892533316_o-1024x680.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/11/23415169_10155210606934779_1541323908892533316_o-300x300.jpgD.C.AKTUALNOŚCIEDUKACJADariusz Kołodziejczyk,dofinansowanie szkół,PCEZ,szkolnictwo zawodowe,Waldemar Białowąs,ZS nr 1,ZS w Piaskach
W tym tygodniu Zarząd Powiatu Świdnickiego podpisał trzy umowy na dofinansowanie projektów. Skorzystają: PCEZ, ZS nr 1 i ZS w Piaskach. - Tym razem trzy nasze jednostki oświatowe podpisały umowy na dofinansowanie kształcenia zawodowego. Dzięki wykorzystaniu projektów chcemy zwiększyć współpracę szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami m. in. poprzez...