W poniedziałek rozstrzygnięto Patriotyczny Konkurs Plastyczny pn. „Wierszy malowanie” organizowany z okazji 700-lecia Mełgwi. Uczniowie musieli dokonać samodzielnej interpretacji oraz zilustrować jeden z wierszy patriotycznych.

Uroczystego wręczenia nagród, wyróżnień i dyplomów dokonali Wójt Gminy Ryszard Podlodowski i Zastępca Wójta Elżbieta Korbus. Podziękowania przekazano również nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu. Specjalne podziękowania skierowano do rodziców, którzy uczą i dbają o krzewienie patriotycznych postaw u swoich dzieci.
Podczas wydarzenia lokalny poeta – Jan Siuda, zaprezentował przed zgromadzoną publicznością swoje wiersze m. in. „Balladę Mełgiewską”, „Ojczyzna” oraz najnowsze utwory nawiązujące do 700-setnej rocznicy powstania Mełgwi.

Nie zabrakło pieśni legionowych, żołnierskich i patriotycznych w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej w Krępcu.
Organizatorami konkursu byli: Wójt gminy Mełgiew Ryszard Podlodowski oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Marii Wójcik w Krępcu.

 

UG Mełgiew

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/11/DSC06029b-1024x710.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/11/DSC06029b-300x300.jpgD.C.AKTUALNOŚCI„Wierszy malowanie”,700-lecie Mełgwi,Gmina Mełgiew,Ryszard Podlodowski
W poniedziałek rozstrzygnięto Patriotyczny Konkurs Plastyczny pn. „Wierszy malowanie” organizowany z okazji 700-lecia Mełgwi. Uczniowie musieli dokonać samodzielnej interpretacji oraz zilustrować jeden z wierszy patriotycznych. Uroczystego wręczenia nagród, wyróżnień i dyplomów dokonali Wójt Gminy Ryszard Podlodowski i Zastępca Wójta Elżbieta Korbus. Podziękowania przekazano również nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu....