Najlepsi uczniowie z woj. lubelskiego otrzymali Stypendia Prezesa Rady Ministrów. W gronie 237 zdolnych młodych osób znaleźli się prymusi ze Świdnika.

7 października w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odebrali dyplomy z rąk wojewody i Lubelskiego Kuratora Oświaty.
Uczniowie musieli nie tylko mieć doskonałe wyniki w nauce, ale i wzorowe zachowanie. Powinni również posiadać świadectwo z wyróżnieniem, najwyższą średnią ocen w szkole i wykazać się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. Przez rok będą co miesiąc otrzymywać 258 zł.

Wśród prymusów Lubelszczyzny znalazła się Kasia Kowalczyk z I LO im. W. Broniewskiego, która na koniec minionego roku szkolnego uzyskała najwyższą w szkole średnią – 5,44. Kasia uczy się obecnie w klasie drugiej – humanistycznej. Jak oceniają nauczyciele, jest niezwykle zaangażowaną uczestniczką koła filozoficznego, w ramach którego przygotowuje się o do olimpiady filozoficznej. Oprócz filozofii lubi się uczyć języka polskiego, geografii oraz języków obcych. Najlepsze wyniki osiąga z języka, polskiego.

Zespół Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida na uroczystości reprezentowały natomiast: Weronika Górska – najlepsza uczennica Technikum Nr 2 oraz Aleksandra Basiak – najlepsza uczennica III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi. Uczennice w ubiegłym roku szkolnym uzyskały najwyższe średnie ocen w reprezentowanych przez siebie szkołach, brały czynny udział w życiu szkoły oraz w akcjach charytatywnych.

Stypendium trafiło także do Magdaleny Suszek, uczennicy z Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku. Magdalena uczy się wzorowo w IV klasie technikum o kierunku technik ekonomista. Uczennica chętnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy. Z pasją realizuje innowację pedagogiczną w klasie mundurowej.

– Gratulacje należą się zarówno wyróżnionym uczniom, bo są najlepszymi z najlepszych, ale także nauczycielom i dyrektorom szkół. Tak doskonałe wyniki w nauce pokazują, że oświata w powiecie świdnickim rozwija się znakomicie, a powiatowe placówki mogą śmiało konkurować z tymi najlepszymi w regionie – ocenia wicestarosta świdnicki Waldemar Białowąs.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/11/stypendystka-bronek-1024x768.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/11/stypendystka-bronek-300x300.jpgD.C.AKTUALNOŚCIEDUKACJAStypendia Prezesa Rady Ministrów,stypendyści ze Świdnika
Najlepsi uczniowie z woj. lubelskiego otrzymali Stypendia Prezesa Rady Ministrów. W gronie 237 zdolnych młodych osób znaleźli się prymusi ze Świdnika. 7 października w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odebrali dyplomy z rąk wojewody i Lubelskiego Kuratora Oświaty. Uczniowie musieli nie tylko mieć doskonałe wyniki w nauce, ale i wzorowe zachowanie. Powinni również...