Dziś Barbórka – święto górników! Z tej okazji w Zespole Szkół w Trawnikach odbyły się uroczyste obchody Dnia Górnika.

Tradycyjnie podczas uroczystości w murach szkoły odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych oraz wręczenie stopni górniczych dla zasłużonych nauczycieli.

Zgodnie z tradycją,  poprzez „rytualny skok przez skórę” do stanu gwareckiego przyjęto też uczniów technikum, którzy  uzyskali pierwszy stopień wtajemniczenia górniczego.

 

Stopnie Górnicze otrzymali:

– Inżynier Górniczy III stopnia – Monika Kawerska i Łukasz Okoń

–  Honorowy Kordzik górniczy- Rafał Puch

–  Honorowa szpada Górnicza- Dariusz Orłowski.

Zgodnie z tradycją odbył się także- „skok przez skórę, czyli przyjęcie do stanu gwareckiego”. To  stara ceremonia górnicza przyjmowania nowicjuszy do stanu górniczego przez Stare Strzechy. Polega na opasaniu skórą i skoku przez nią zgodnie z górniczą tradycją.  Młodzi adepci górnictwa, zwani lisami, przyprowadzeni zostają  przed oblicze górniczej starszyzny przez mistrza, czyli Lisa Majora. „Skóra”, zwana również łatą, była i wciąż jest najważniejszym atrybutem górniczego wyposażenia. Skórę podkładał sobie górnik pod kolana, gdy musiał pracować w pozycji klęczącej, okrywał się nią, gdy ze stropu lała się woda, siedział na niej przy posiłku, również na niej dokonywana była wypłata.  Dlatego do dziś skóra jest ważnym symbolem, a skok przez nią oznacza przejście z czeladnika na wyższy stopień zawodowy.

– Górnikom z okazji ich święta życzę, żeby ich praca była bezpieczna, i żeby zawsze wracali cali i zdrowi do domu, Szczęść Boże!- powiedział obecny na uroczystości starosta Dariusz Kołodziejczyk. My również  z okazji barbórkowego święta pragniemy złożyć wszystkim górnikom, pracownikom kopalni i ich rodzinom najlepsze życzenia!

 

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/12/DSC_0101-1-1024x743.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/12/DSC_0101-1-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIEDUKACJABarbórka,Barbórka Trawniki,górnik,Zespół Szkół w Trawnikach
Dziś Barbórka - święto górników! Z tej okazji w Zespole Szkół w Trawnikach odbyły się uroczyste obchody Dnia Górnika. Tradycyjnie podczas uroczystości w murach szkoły odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych oraz wręczenie stopni górniczych dla zasłużonych nauczycieli. Zgodnie z tradycją,  poprzez „rytualny skok przez skórę” do stanu gwareckiego przyjęto...