Dziś zostały wybrane nowe władze Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Świdnickiego. Pierwszemu posiedzeniu  przewodniczył starosta świdnicki – Dariusz Kołodziejczyk.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/172/2017 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 25 kwietnia 2017 r. na pierwszym posiedzeniu wybrano Zarząd Rady. Radę od dziś poprowadzi nowy przewodnicząc, którym został Leszek Czechowski członek zarządu powiatu świdnickiego, kierujący biurem zdrowia i spraw społecznych powiatu. Na jego zastępcę wybrana została Wiesława Staszczak przedstawicielka organizacji pozarządowej.

– opiniowanie projektów strategii powiatów i gmin,

– opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, w tym programów współpracy,

– wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,

– udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami, a administracją publiczną,

– wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych, w tym zlecania ich organizacjom.

Powyższe zadania mogą być rozszerzane, powinny one jednak utrzymywać się w sferze konsultacji i opiniowania – zgodnie z charakterem rady.  Rada określa sposób realizacji swoich zadań w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii organu wykonawczego w tym przypadku powiatu.

W skład rady wchodzą następujący członkowie: Robert Kasprzak, Elżbieta Migut, Waldemar Białowąs, Katarzyna Charytanowicz, Maciej Lubaś, Tomasz Łasak

WTRAKTUALNOŚCILeszek Czechowski,NGO,rada
Dziś zostały wybrane nowe władze Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Świdnickiego. Pierwszemu posiedzeniu  przewodniczył starosta świdnicki - Dariusz Kołodziejczyk. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/172/2017 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 25 kwietnia 2017 r. na pierwszym posiedzeniu wybrano Zarząd Rady. Radę od dziś poprowadzi nowy przewodnicząc, którym został Leszek...