foto: MOBILARCH

Do niedawna cmentarzysko z czasów I wojny światowej w Gardzienicach Drugich w niczym nie przypominało miejsca pochówku żołnierzy. Zakrzewiony, zaniedbany teren  nie zachęcał do odwiedzin. Mieszkańcy oraz włodarze Gminy Piaski postanowili przywrócić mogiłom ich dawną świetność, a także uczcić pamięć poległych.

– Kilka lat temu zwróciła się do mnie grupa mieszkańców, z prężnie działającym Towarzystwem Przyjaciół Gardzienic, z inicjatywą zagospodarowania terenu cmentarza z I wojny światowej w Gardzienicach Drugich. Postanowiliśmy szukać wsparcia w formie środków zewnętrznych. W ten sposób trafiliśmy do programu wspierania opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego- wyjaśnia burmistrz Piask, Michał Cholewa. Zadaniem programu jest ochrona jak największej liczby różnych podmiotów, w celu zwiększenia wiedzy o historii kraju, zwłaszcza w jego najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych aspektach. Takie działania wpłyną na wzmocnienie świadomości obywatelskiej i postaw patriotycznych.- We wrześniu ubiegłego Gmina Piaski podpisała umowę na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu cmentarza z I Wojny Światowej położonego w m. Gardzienice Drugie”. Głównym zadaniem jest odświeżenie pamięci o poległych oraz wskazanie cmentarza wojennego, jako miejsca wartego odwiedzenia- dodaje Cholewa.

Cmentarz wojenny został usytuowany w północnej części wsi Gardzienice Drugie (okolice dawnego folwarku Borek) przy DW 837. Przez długie lata był zaniedbany i zakrzewiony, tak że wiele osób nie wiedziało, co to za miejsce. Jest otoczony wałem, założony na planie kwadratu o wymiarach 48 na 48m. Obecnie układ mogił jest zatarty. Pochowano tu, co najmniej 41 żołnierzy niemieckich (z 77 i 92 pułku piechoty) oraz kilkuset żołnierzy rosyjskich poległych i zmarłych w 1914 r. (żołnierze rosyjscy) oraz w dniach 17-24 lipca 1915 r. (żołnierze niemieccy i rosyjscy).– Udział w projekcie pozwolił na rewitalizację terenu cmentarza wojennego. Prace polegały na oczyszczeniu i uporządkowaniu cmentarza oraz przywróceniu go do użytkowania, jako miejsca pamięci poległych żołnierzy. W ramach zadania odtworzono zbiorowe mogiły ziemne, a także umieszczono główny obelisk z tablicami upamiętniającymi poległych w trzech językach: polskim, niemieckim i rosyjskim. Połączono teren cmentarza z dostępem do drogi publicznej. Centralnie od frontu wykonane zostało ogrodzenie z opoki wapiennej (przyp. red. miejscowego budulca) z przęsłami stalowymi oraz krzyżem widocznym od drogi. Pozostała część cmentarza ogrodzona została siatką stalową na słupkach. W zadaniu przewidziano cięcia pielęgnacyjne drzew, wycinkę samosiewów oraz nowe nasadzenia zieleni izolacyjnej- wylicza Anna Serafin z Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Do projektu włączyły się dwie organizacje z terenu Gminy Piaski – Towarzystwo Przyjaciół Gardzienic i Stowarzyszenie Oświatowe Edu-Copernicus, które odpowiedzialne były za część promocyjną. Koszt całości zadania wyniósł 156 056,25 zł, w tym dofinansowanie ze środków Ministerstwa wyniosło 56%.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/01/IMG_3477-1024x683.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/01/IMG_3477-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIKULTURA I ROZRYWKAcmentarz,Gardzienice Drugie,I wojna światowa,miejsce pochówku,mogiły,Piaski,zołnierze
Do niedawna cmentarzysko z czasów I wojny światowej w Gardzienicach Drugich w niczym nie przypominało miejsca pochówku żołnierzy. Zakrzewiony, zaniedbany teren  nie zachęcał do odwiedzin. Mieszkańcy oraz włodarze Gminy Piaski postanowili przywrócić mogiłom ich dawną świetność, a także uczcić pamięć poległych. - Kilka lat temu zwróciła się do mnie grupa...