W 2018 roku trwa realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu Powiatu Świdnickiego”. W zakres przedsięwzięcia wchodzą roboty budowlane i usługi polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, stanowiących pokrycia dachowe, a także na odbiorze i transporcie na składowisko odpadów.

Przedsięwzięcie nie obejmuje jednak zakupu i wykonania nowego dachu. W programie mogą uczestniczyć osoby fizyczne z terenu powiatu świdnickiego.

Koszty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, podobnie jak w roku ubiegłym zabezpiecza w 100% Powiat Świdnicki. Środki na ten cel pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a także ze środków budżetu powiatu przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. W latach 2008-2017 z inicjatywy Powiatu usunięto 1555,775 ton wyrobów zawierających azbest.

Wnioski należy składać niezwłocznie, najpóźniej do końca marca 2018 w Starostwie Powiatowym w Świdniku, ul. Niepodległości 13. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 15 i 16, pod nr tel.: 81 468 70 87, 81 468 70 63.

Szczegółowe informacje:

http://www.powiatswidnik.pl/wydzialy/wydzial-ochrony-srodowiska/program-usuwania-azbestu

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2015/10/Wellasbestdach-233-3354_IMG-1024x768.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2015/10/Wellasbestdach-233-3354_IMG-300x300.jpgD.C.AKTUALNOŚCIAzbest,powiat świdnicki,usuwanie azbestu
W 2018 roku trwa realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu Powiatu Świdnickiego”. W zakres przedsięwzięcia wchodzą roboty budowlane i usługi polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, stanowiących pokrycia dachowe, a także na odbiorze i transporcie na składowisko odpadów. Przedsięwzięcie nie obejmuje jednak zakupu i wykonania...