Od wczoraj w Lublinie obserwuje się znaczny wzrost stężeń pyłów w powietrzu, co przekłada się na pogorszenie jego jakość. Dzisiaj nie jest lepiej.

Wczoraj na lubelskiej stacji przy ul. Obywatelskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiła 73,8 µg/m3, przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3. Dzisiaj również utrzymują się wysokie wartości stężeń. Dodatkowo niekorzystnie na jakość powietrza wpływają warunki meteorologiczne.

Dzisiaj średnia wartość stężenia pyłu PM10 w godzinach 1.00-9.00 w Lublinie wynosiła: 252,7 µg/m3. A jaka jest jakość powietrza w Świdniku? Aktualnie jedyna stacja w mieście, zlokalizowana na ul. Hryniewicza wskazuje wartości poniżej dopuszczalnego poziomu. Przy czym poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.

Względem europejskich pomiarów jakość powietrza w Polsce jest alarmująca, w porównaniu z innymi krajami. Według European Air Quality Index, jakość powietrza w naszym regionie jest zła, a nawet bardzo zła.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/01/powietrze.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/01/powietrze-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIZ Krajujakość powietrza,lubelskie,smog
Od wczoraj w Lublinie obserwuje się znaczny wzrost stężeń pyłów w powietrzu, co przekłada się na pogorszenie jego jakość. Dzisiaj nie jest lepiej. Wczoraj na lubelskiej stacji przy ul. Obywatelskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiła 73,8...