W najbliższy piątek, 9 lutego w PUP w Świdniku odbędzie się spotkanie informacyjne dla uczestników programu Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji.

LOWE, czyli Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – to pilotażowy projekt na rzecz rozwoju kluczowych kompetencji u osób dorosłych. Dzięki niemu 200 osób z naszego powiatu zostanie przeszkolonych w zakresie kompetencji kluczowych: przede wszystkim informatycznych i językowych, ale też kompetencji typu „Life skills” np. rolnictwo, zarządzanie domowym budżetem, zdrowe odżywianie, profilaktyka uzależnień.

– Z analiz wynika, że grupą szczególnie narażoną na wykluczenie społeczne i edukacyjne są rolnicy, osoby pozostające bez pracy i dostępu do jakichkolwiek form kształcenia. Utworzenie LOWE wpłynie na rozwój osobisty, społeczny i zawodowy uczestników projektu, a w perspektywie czasu przyczyni się do rozwoju gminy i powiatu. Dlatego wszystkich chętnych zapraszamy na najbliższe spotkanie w PUP w Świdniku – zachęca Waldemar Białowąs, wicestarosta świdnicki.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Rolę LOWE pełni Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku.

Projekt realizowany jest we współpracy międzysektorowej m. in. z Powiatowym Urzędem Pracy i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 9 lutego o godzinie 10, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku ( sala nr 10, drugie piętro).

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/02/27544555_574664069553679_1215646841956946813_n.pnghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/02/27544555_574664069553679_1215646841956946813_n-300x300.pngredAKTUALNOŚCIEDUKACJAEdukacja,LOWE,powiat świdnicki,PUP Świdnik,spotkanie informacyjne,Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku
W najbliższy piątek, 9 lutego w PUP w Świdniku odbędzie się spotkanie informacyjne dla uczestników programu Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji. LOWE, czyli Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – to pilotażowy projekt na rzecz rozwoju kluczowych kompetencji u osób dorosłych. Dzięki niemu 200 osób z naszego powiatu zostanie przeszkolonych...